Aktiva Seniorer i Kalmar

 
Vid medlemsmötet på Stensberg, den 24 oktober,  kunde ordf Rune hälsa arkeolog  Victoria Sandberg välkommen. Victoria jobbar på Kalmar Läns Museum och är egagerad i utgrävningarna  som pågår i fornborgen Sandby Borg på östra Öland. Föredraget kom att handla om, "ond bråd död".

När vi inledde höstmötet på Stensberg, måndagen den 26 september,  påminde vädret  om fina sensommardagar men vi är ändå  i slutet av höstmånaden september. 
Inledningen av  medlemsmötet på Stensberg blev inte som vi hade väntat oss när vi skiljdes åt i maj månad. Nu finns inte längre vår ordförande Gun Sellerberg mera tillsammans med oss. Rune hälsade därför välkommen och föreslog att vi skulle hedra minnet av vår bortgångne ordförande med en tyst minut.
Efter minnesstunden hälsade Rune välkommen till kvällens gäst Nils-Erik Gustafsson från Nybro.

Rune hade glädjen att hälsa f d komunchef i Nybro, Nils-Erik Gustafsson, välkommen.  På bilden syns de i samspråk innan Nils-Erik började berätta om Orrefors konstindustriella historia. Anledningen till Nils-Eriks stora kunskap om Orrefors glasbruk är att han för något år sedan valdes till ordförande i föreningen Glasrikets skatter. En förening för konstglasets bevarande.