Aktiva Seniorer är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.
Vi är religiöst och partipolitiskt obundna och har inte pensionärspolitiska frågor på vårt schema. Biet i vår logga symboliserar värdet av flit, bra organisation och sökande efter livets goda.

  

Blå Jungfrun, en granitklippa som är flera hundra miljoner år äldre än den öländska kalkstensklippan.

Horns Udde, där det finns en bergtäckt av rödbrun kalksten.
Gustav Vasa besökte Horns Kungsgård på 1500-talet och imponerades av den fina kalkstenen.
Vid den tiden fanns en stenhuggarby på Horns udde som hette Dälje men idag finns inga spår av byn.
När den grå kalkstenen kommer i kontakt med syre fälls järnet ut i kalkstenen och stenen får en rödbrun färg.
Kalksten är en ung bergart som bildades för ca 450 miljoner år sedan. Då låg vår kontinent på södra halvklotet i jämnhöjd med Samoa öarna.
Uppbyggnaden av kalksten tog lång tid. Det tar ca 1000 år för att bilda 1 mm kalksten.   

  

                                     
De 18 m höga kanterna som omgav oss när vi stod i Gillberga bergbrott har bildats under en tid som omfattar 18 miljoner år.

Den röda markeringen är en meter och det har tagit en miljon år för att bilda 1 m kalksten.

De fossila urtidsdjur som finns inkapslade i kalkstenen kallas "Ortoceratiter".

Rune tackar Jan för den intressanta föreläsningen om den öländska berggrunden och om hur det en gång gick till när Öland bildades för flera miljoner år sedan.
Vi måste också komma ihåg hur ekonomiskt värdefull kalkstenen har varit för de som arbetade i stenbrotten på Norra Öland.
Ute i världen kan man se många exempel där kalkstenen från Öland pryder vackra byggnader.


Kustlinjen  vid Djupvik.

Text/bild

Stig J


Nästa händelse

Förbundet Aktiva Seniorer

Om Förbundet Aktiva Seniorer. Läs mer här (öppnas i nytt fönster)

Aktuellt från Förbundet Aktiva Seniorer