Bli medlem: 150 kr/ person och år.

Bg 5120-1044  Aktiva Seniorer Kalmar

Ring vår kassör först, Ulla Block  073-4200900