GDPR, information till medlemmarna.
Styrelsen för Aktiva Seniorer i Kalmar är ansvariga inför GDPR lagen. 

EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning GDPR (General data protection regulation,) som ersätter nuvarande personuppgiftslag, PUL.     Den nya förordningen träder i kraft 25 maj 2018. 

Med anledning av den nya EU förordningen GDPR vill vi informera Er som är medlemmar i Aktiva Seniorer om följande.
Vi har ett medlemsregister som innehåller följande data: namn, postadress. e-post, telefonnummer och uppgifter om betald medlemsavgift. Uppgifter du själv lämnat till oss i samband med att du anmälde dig som medlem.

Syftet med vårt adressregister är att kunna nå dig med information om vårt program och inbjudningar till våra aktiviteter. Du har rätt att kontrollera och korrigera de uppgifter vi har lagrat om dig. Du kan alltid begära utträde ur vårt medlemsregister om du så önskar.

Ibland, i våra reportage kan namn och bild förekomma. Vill du inte medverka i detta kan du meddela så tar vi hänsyn till ditt önskemål.

Hela  styrelsen och valberedningen har tillgång till medlemsregistret. Detta förvaltas av vice ordf Villy Eriksson och kassör Ulla Block.

Deltagarlistor med endast namn vid våra resor ansvarar reseledaren för. 

För att kunna säkerställa medlemskap vid olika aktiviteter. Deltagarlistan får Medborgarskolan efter våra medlemsmöten och aktiviteter. Deltagarlistan behövs som underlag för Medborgarskolans ansökan till aktivitetsstöd.

Personuppgifterhanteras digitalt och på papper. Säkerhetskopia sparas i ett digitalt moln under innevarande år.

Vid avslutat medlemskap raderas personens uppgifter i datorn.

Årets medlemsregister sparas på papper i bokslutspärm i sju år. För att kunna följa statistik över antalet medlemmar under åren.

E-postadressen, är viktig för att vi skall kunna ge våra medlemmar fortlöpande information.

Information, till våra medlemmar i föreningen hur vi hanterar personuppgifter och vilka rättigheter de har, kommer att ske kontinuerligt vid våra månadsmöten.

Kontinuerlig uppföljning av våra rutiner vid varje styrelsemöte. PuB