Aktiva Seniorer i Kalmar

Som medlem i Aktiva Seniorer har du många förmåner.
Nyhet för året: Avtal har träffats med NORDWAY STORE gällande dator och mobiltelefon.
10 % rabatt på servicepriser. Vid hembesök fungerar gällande RUT - avdrag.
Klicka på länken, http//www.seniornet.nwcloud.se/aktiva.pdf  för aktuell prislista.
 
 
 
Som medlem är du olycksfallsförsäkrad under tid då du är verksam i Aktiva Seniorers verksamhet. Du har också möjlighet att teckna ytterligare en gruppolycksfallsförsäkring som gäller heltid.

Försäkringarna har tagits fram i samarbete med Folksam.

Läs mer på Folksams hemsida.

Kontakta närmaste Folksamkontor och hänvisa till Aktiva Seniorers försäkring i Folksam nr K 66184.

 

Som medlem i Aktiva Seniorer har du många förmåner.
Nyhet för året: Avtal har träffats med NORDWAY STORE, gällande dator och mobiltelefon. 10% rabatt på servicepriset. 
Vid hembesök fungerar RUT - avdraget.
Klicka på länken http.//seniornet.nwcloud.se/aktiva.pdf f ör aktuell prislista.