Aktiva Seniorer i Kalmar


När man kommit någon månad in på det nya året är det dags för varje förening att se tillbaka och göra en avstämning med det gamla året. Därför samlades vi i Aktiva Seniorer på Stensberg den 19 februari för att hålla årsmöte. 
Innan årsmötet började hälsade Ordf Rune Bennarsten oss alla välkomna och riktade ett särskilt välkommen till kvällens gäst, Kalmars Läns nya Landshövding Thomas Carlzon. 
Nedanståend Stiftelse kan användas för minnesgåvor och av 100 kr går hela summan till Cancerforskning.
Fru Berta Kamprads stiftelse, Bg 5238-1795  Plusgiro  18 00 568-6


Måndagen den 4 december samlades vi på Stensbergs Servicehus för det sista medlemsmötet för det här året.
johan Guatvsson var tillfrågad om han ville underhålla oss under kvällen. Johan är lärare i Mörbylånga och sjunger och spelar gitarr. Vi fick också höra några av hans egna sånger som han framförde på ett fint sätt.Boken är skriven av, Gunnar Gyllenram, Lars Annerén, Conny Jörneklint och Kenneth Ottosson.
Måndagen den 13 november samlades vi för ett medlemsmöte på Stensberg, Ordf Rune kunde hälsa tre lagmän och fotografen Lars Johansson välkommen.
De skulle berätta om boken "Till Tings i Kalmar" som handlar om Kalmar Tingsrätt och vad som har hänt där både i dåtid och nutid.
Det hela började då Lagman Conny Jörneklint närmade sig pesioneringen och  ville ha något att pyssla med. Han tog kontakt med Gunnar Gyllenram och undrade om han hade något skrivet om Kalmar Tingsrätt.  
Gunnar Gyllenram letade fram en bunt papper från en garderob och sedan började skrivandet ta form.