Aktiva Seniorer i Kalmar

När vi inledde höstmötet på Stensberg, måndagen den 26 september,  påminde vädret  om fina sensommardagar men vi är ändå  i slutet av höstmånaden september. 
Inledningen av  medlemsmötet på Stensberg blev inte som vi hade väntat oss när vi skiljdes åt i maj månad. Nu finns inte längre vår ordförande Gun Sellerberg mera tillsammans med oss. Rune hälsade därför välkommen och föreslog att vi skulle hedra minnet av vår bortgångne ordförande med en tyst minut.
Efter minnesstunden hälsade Rune välkommen till kvällens gäst Nils-Erik Gustafsson från Nybro.

Rune hade glädjen att hälsa f d komunchef i Nybro, Nils-Erik Gustafsson, välkommen.  På bilden syns de i samspråk innan Nils-Erik började berätta om Orrefors konstindustriella historia. Anledningen till Nils-Eriks stora kunskap om Orrefors glasbruk är att han för något år sedan valdes till ordförande i föreningen Glasrikets skatter. En förening för konstglasets bevarande.


Kammaråklagare Gunilla Öhlin  förbereder sig inför kvällens föreläsning om rättsväsendet i Kalmar
.
Ordf Gun Sellerberg hälsade Kammaråklagare Gunilla Öhlin välkommen till kvällens medlemsmöte på Stensberg. Många hade kommit för att lyssna till föredraget om det svenska rättsväsendet.
Gunilla Öhlin började anförandet med att berätta  om sin egen bakgrund och varför inriktningen blev inom åklagarmyndigheten.