Vårens program för Aktiva Seniorer i Kalmar är utskickat sedan någon dagar tillbaka, till dem som saknar mailadress.
Är det någon som saknar program går det bra att höra av sig till någon av oss i styrelsen.

Programmet kommer också att finnas tillgängligt vid våra träffar.

Vi önskar härmed ett Gott Nytt År 2020 och vill hälsa alla medlemmar välkomna till vårt första möte den 20 januari.

Då berättar SKUT, prästen Anders Johansson om sitt arbete i Honkong.

För att få större text, håll ner Ctrl tangentem och tryck på plustecknet
F