" God fortsättning på det nya året "

Nu är Vårens program färdigt och i nästa vecka skall vi skicka ut programmet till våra medlemmar. 
Rune kommer att skicka en hälsning till våra e-post medlemmar för att påminna om att programmet finns tillgängligt på Hemsidan.
De som inte har e-post adresser kommer att få programmet via brev.
Vid våra möten kommer programbladen att finnas tillgängliga.