Aktiva Seniorer i Kalmar


Söndagen den 22 september inledde Aktiva Seniorer i Kalmar sitt Höstprogram på Stensbergs servicehus. 
Denna söndagseftermiddag kunde Ordf Rune Bennarsten hälsa välkommen till den musikgrupp som intagit scenen, Christer Svensson, klaviatur. Jill Mcvittny-Östberg, sång o rytm. Anke Decker, blockflöjter. Bengt Eklund, sång o gitarr. Konstantin Shakov, violin.  De skulle framföra musik av de 4:bena, Bach, Björn, Benny o Beatles.