Aktiva Seniorer i Kalmar

Bästa Aktiva Seniorer. 

Normalt skulle vi i styrelsen, nu i princip vara klara med höstens program.
Dock, inget är normalt idag!
Våra liv och vårt beteende styrs av Corona-Pandemin! Den styr mer eller mindre vår livssituation
idag!
Vi är lite uppskrämda och eller skärrade!
Efter all information vi nås och har nåtts av, inser vi att pandemin inte är snabbt överstånden.
Om så skulle vara…. Om pandemin snabbt skulle klinga av fram emot hösten och
Folkhälsomyndigheten beslutar om lättnader lite här och där…? Skulle våra tänkta föreläsare tänka
om och hålla sin föreläsning, som planerat, i höst? Är det möjligt att även då öppna upp stängda
lokaler vi behöver? Idag finns inga lokaler för grupper att hyra. Och, inte minst, vågar vi Aktiva
Seniorer komma för en gemensam träff? Vi kan ju mycket väl bli flera än 50 personer.
Styrelsen beslutar därför, med stöd av ovanstående, att höstens samtliga programpunkter ställs in.
Styrelsen beslutar också att medlemsavgiften för innevarande år även får gälla för nästkommande
år, 2021.

Vi ser fram emot ett lugnare 2021. Styrelsen kommer att hålla ett antal träffar under hösten för att
förbereda, och vara redo att trycka, ett bra och intressant program för våren 2021.
Förhoppningsvis är situationen lugn och trygg redan vid årsskiftet. Även om det är kort om tid fram
till dess, kanske man även kunnat få fram ett vaccin mot Covid-19, tillgängligt för att vaccinera den
som vill.

Detta är dagens situation!
Med förhoppning, att Ni alla håller Er friska, önskar vi i styrelsen Er alla en riktigt skön sommar,
lugn höst, en fröjdefull jul, ett gott slut på året och ett Gott Nytt År.

Vi ser med tillförsikt fram mot ett friskt och bra 2021.
Styrelsen


Måndagen den 20 januari kunde ordf Rune hälsa välkommen till årets första månadsmöte på Stensberg.
Rune hoppades att vi haft en bra julhelg och berättade en trevlig historia med julanknytning. Rune nämnde också att det både är ett nytt år och samtidigt ett nytt decennium som tar sin början.