Aktiva Seniorer i Kalmar

Det planerade medlemsmötet den 23 mars är inställt. Anledningen är att myndigheter avråder från att samlas i större grupper på grund av spridningsrisken av Corona viruset.

Vi planerar att samlas den 25 maj för att lyssna till Johan Barkevall.
Stadsvandringen som planerats till  den 25 maj kommer att genomföras vid en annan tidpunkt.
Vi hoppas att de andra medlemsmöten ska kunna genomföras enligt programmet.
Styrelsen


Måndagen den 20 januari kunde ordf Rune hälsa välkommen till årets första månadsmöte på Stensberg.
Rune hoppades att vi haft en bra julhelg och berättade en trevlig historia med julanknytning. Rune nämnde också att det både är ett nytt år och samtidigt ett nytt decennium som tar sin början.