Aktiva Seniorer i Kalmar firar 20 - års jubileum
Vid årsmötet den 25 februari samlades föreningens medlemmar för att samtidigt fira 20 - års jubileum.
Kvälllen fick ett extra festligt inslag då den populära Jazzgruppen Sonnys Boys svarade för en mycket uppskattad underhållning.


När alla intagit sina platser vid de festligt dukade borden hälsade vår odf Rune Bennarsten oss välkomna till kvällens årsmöte som också blev ett firande av föreningens 20 - års jubileum.

Kiellar Kiellarson och Majbritt Eriksson
Ordf föreslog att årsmötet  skulle börja med en gång och frågade därför om förslag på ordförande och sekreterare att leda förhandlingarna.
Till ordförande valdes Kiellar  Kiellarson och till sekreterare valdes Majbritt Eriksson.
Vid stämman redogjordes för verksamheten och ekonomin. Föreningen har en god ekonomi och därför kommer avgiften vid våra medlemsträffar att sänkas till 60 kr under en begränsad tid. Detta sker när Höstprogrammet startar.
Ansvarsfrihet beviljades för styrelse och kassaförvaltare. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

Inför val av ny styrelse för år 2019 föreslog valberedningens ordf Jan Eriksson omval av den sittande styrelsen Detta innebär: Rune Bennarsten, ordf 1 år. Villy Eriksson, vice ordf 1år. Ulla Block, kassör 2 år. Agneta Lindström, sekreterare 2 år . Ulla Kiellarson, reseansvarig 2 år. Stig Johansson, webmaster 2 år. Gunilla Gustavson, ledamot 2 år. Rolf Persson, föreningsfrågor, 1 år. 
Valberedningen omvaldes och består av Jan Eriksson och Lillemor Sörenson. Även revisor Ivan Augstinsson omvaldes och till ersättare valdes Kiellar Kiellarson.
Under punkten övriga frågor var det ingen som yttrade sig och därmed förklarade ordf stämman avslutad.

Nu väntade alla på att festmåltiden skulle dukas fram och under tiden började Sonnys Boys Jazzorkester att spela. 

Efter årsmötet serverades en festlig måltid då vi också lyssnade till Sonnys Boys välkända melodier.
Innan kaffet dukades fram och medan orkestern tog en paus ville Ordf ha ordet för att berätta något om Aktiva Seniorers historiska bakgrund i Kalmar.
Förbundet Aktiva Seniorer är en riksorganisation med ca 20 000 medlemmar och den startade 1988.
Föreningen i Kalmar bildades 1999 och hade vid starten 36 medlemmar och årsavgiften var 60 kr. Den första ordf var Roy Kesselmark. Övriga i styrelsen var Annika Wallgård, Irene Almgren, Gun Sellerberg, Sven Johansson, Britt Andersson och Rune Carlsson.
När Rune blev ordf 2008 hade föreningen 69 medlemmar och idag är vi 152 st. Nämnas kan att i Bostadsrättsföreningen Bovieran har Aktiva Seniorer 22 medlemmar.
Under åren som gått har dessa personer varit ordförande i föreningen, Roy Kesselmark åren 1999 - 2003, Kristina Åbrodd 2004 - 2007, Inga Strumpel 2008 - 2010, Jan Eriksson 2011 - 2015, Gun Sellerberg ett antal månader in på 2016 då hon hastigt avled och därefter tillträdde Rune som ordförande.
Antalet medlemmar i föreningen är på en hanterbar nivå. Vid våra resor och utflykter är vi tillräckligt många för att fylla en buss  utan att ta hjälp av några andra föreningar.
Det vanliga arbetet för styrelsen rullar på och nya programinslag lockar våra medlemmar till träffarna på Stensberg. Något som saknas ibland är arrangemang och energi från medlemskåren där vi gärna vill ha förslag på föredragshållare, tips på trevliga utflykter och resor. 
Vi tror att det finns många i närområdet som gärna kommer och berättar något men det kan vara svårt att hitta dem.
Varje förening har några medlemmar med ett extra engagemang och innan Ordf avslutade sitt Högtidstal om föreningen och dess framtid riktades ett speciellt tack till några personer. Sven o Birgit, Ulf o Ingalill Nilsson, Sven o Majbritt Andersson, styrelsen och många fler.
Andra insatser för föreningen har Sven Söderbom svarat för då han redigerar och ombesörjer att våra fina programblad blir tryckta till varje säsong.
En blombukett överlämnades till Sven men också till Ingalill, Solveig och Ulla Gustinger som tack för de goda kakor de bakar till oss vid våra bussresor.
Kiellar och Majbritt ledde årsmötesförhandlingarna på ett bra sätt och som tack överlämnade ordf blommor till dem båda.
Till Inge-Mor som alltid finns till hands framfördes ett stort tack från alla närvarande.
Ordf bad Stig Johansson komma fram och ta emot en blombukett som  tack för arbetet med bilder och referat från våra möten som vi visar på vår Hemsida.

Sven Söderbom

Ulla Gustinger

Stig Johansson
Vid ett årsmöte ska man också blicka framåt och nämast väntar en resa till norra Italien den 10 maj. Ordf berättade att för tillfället finns 4 platser kvar och uppmanade den som är intresserad att anmäla sig. 
Vi kommer att bo tre nätter i staden Udine och därifrån blir det utflykter till bl a Arqileja och Grado. Platser med gammal kultur och många sevärdheter.
Vi får smaka på den goda italienska maten och även vara med om någon vinprovning.

Föreningen har även tecknat avtal med NordWay Store som hjälper till med datorsupport och gör hembesök. Vi får 10 % rabatt på de arbeten de utför. När de gör hembesök kan man utnyttja Rut avdraget.
NordWayStore har sitt kontor på Wissmarsvägen. 

Om någon vill lära sig mer om datorer och telefoner kan man ta kontakt med Seniornet. De finns i stora byggnaden på Skälby, Medlemsavgiften är 250 kr /år ochsom medlem får man deltaga gratis i en kurs på  våren och en på hösten
Ordf avslutade sitt anförande och tackade alla som kommit hit i kväll och hoppades på en bra framtid för Aktiva Seniorer i Kalmar. 
Sonnys Boys fortsatte att spela medan vi fikade. Vid ett tillfälle steg medlemmen och jazzsångerskan Viveca Söder upp på scenen och sjöng en låt.
Vi var alla överens om att det varit ett trevligt årsmöte och 20 - års jubileet gav kvällen en extra kick.
Stig J
Kiellar K

Klicka på de små bilderna så blir de större.
För att skifta bild för pekaren till mitten av högerkanten och klicka på bilden.