Kisima Mixed Secondary School, Nyahururu, Kenya. Foto: Ebbe Westergren 
Kisima Mixed Secondary School, Nyahururu, Kenya. Foto: Ebbe Westergren

 
Så har vi kommit fram till den näst sista månaden på det här året och måndagen den 18 november samlades vi på Stensbergs servicehus för vårt medlemsmöte.

Oedf Rune hälsade Ebbe Westwegren välkommen. Ebbe fick anställning som arkeolog på Kalmar Läns Museum 1978 och ett par år senare flyttade familjen till Kalmar.
De första åren var Ebbe grävande arkeolog  utanför Västervik och på Tingby gård i Smedby.

I mitten av 1980-talet fick Grundskolan en ny läroplan och då började kulturpedgogiken med Tidsresor.
1986 gjordes den första Tidsresan på en skola i Trekanten. 
 I en tidsresa är man sig själv men i en annan tid. Man inser att människan alltid varit sig lik, fast förutsättningarna varit olika. Vet du vad som är Sveriges största kulturarvsplats i dag? Jo, Ullared!

Under åren har Ebbe engagerat skolungdomar i ett 20-tal lönder och gjort olika tidsresor och det var på det sättet engagemanget för Kenya  och Sydafrika började.

Under de senaste 15 åren har Ebbe, genom Kalmar läns museum  arbetat med lokal kulturhistoria och tidsresor i många länder, inte minst i Kenya och Sydafrika.

Han har också engagerat sig privat, inte minst i Kisima Mixed Secondary School i Kenya, en internatskola med 160 elever  hälften flickor och hälften pojkar i norra Kenya.

Skolan startades 2004 av en vän till familjen. Eleverna kommer från underprivilegierade miljöer, men skolan hamnade på sjätte bästa plats av alla skolor i hela Kenya.

Ebbe är en aktiv motinär på elitnivå och har åkt Vasaloppet 25 gånger och gjort Svenska klassikern. Vid dessa tillfällen samlar han in pengar som sedan går vidare till skolan i Civicon i Norra Kenya. Insamlingen sker tillsammans med Svenska Kyrkan och Två Systras Kapell i Kalmar. 

Under fika pausen skickades ett lotteri runt i salen och vi fick möjlighet att skänka en slant till skolprojektet i Kenya. 
Ebbes ersättning för kvällen är en gåva på 2000 kr  från vår förening i Kalmar  som också kommer att göra stor nytta för skolans framtida utvecklingg.

Två Systrars församling har registrerat ett Swich nummer 123 - 370 79 65 , att användas för gåvor till Civicon School.

Ulla K berättade om kommande resor till våren.
Tillsammans med Gårdby Buss planeras en resa till Yngsjö utanför Kristiansstad  i mars för att titta på tranor. J samband med resan blir det också några andra besök.

I början av maj finns möjlighet att åka till Berlin på en fyradagars resa.
Vi återkommer med mera information.

Därmed var åter en trevlig kväll tillända och ordf tackade oss som kommit dit och påminde om att nästa gång vi träffas är det "Årsavslutning i julens tecken".

Klicka på länken nedan för att se några av de bilder Ebbe visade under kvällen.

Ebbe W
Stig J