Måndagen den 20 januari kunde ordf Rune hälsa välkommen till årets första månadsmöte på Stensberg.
Rune hoppades att vi haft en bra julhelg och berättade en trevlig historia med julanknytning. Rune nämnde också att det både är ett nytt år och samtidigt ett nytt decennium som tar sin början.

Innan mötet fortsatte bad Rune oss sända en tanke till Birger Gustingers minne. Han avled i julhelgen och har varit medlem i föreningen men också varit styrelseledamot under flera år.

Rune kunde nu hälsa välkommen till kvällens gäst, Kyrkoh Anders Johansson som har sin tjänstgöring i Förlösa - Kläckeberga  församling.
Anders kom till Kalmar redan 1993 för att tjänstgöra i S:t Johannes församling. 
Intresset för att arbeta utolands började redan 1985 då Anders och hans fru jobbade på ett projekt i Indien i 9 månader.
När de kom hem blev de erbjudna att åka till Hongkong men de tackade nei och valde att studera vidare några år.

Åren i Kalmar rullade på för Anders och tanken på utlandsjobb fanns kvar, 2013 såg Anders en annons om en tjänst i Hongkong och reflekterade inte så mysket på den. När annonsen dök upp ett år senare blev det intressantare och efter överläggningar i familjen sökte Anders tjänsten och fick den. 
De sålde villan, sommarstugan, bilen och skaffade en fosterfamilj som tog hand om deras hund.

I augusti 2014 åkte familjen till Hongkong och flck en bostad på 28 våningen i en stad med 7,5 milj innevånare. De skulle nu under tre år arbeta för Svenska kyrkan i utlandet. Det som förut hette Svenska Sjömanskyrkan.

Det finns omkring 5000 svenskar i området Kina, Hongkong och Taiwan. De flesta bor i Shanghaj.
Anders hade långt till sina besöksplatser. Om tjänsten hade varit i Kläckeberga hade hans besöksmål varit t ex Rom, Istambul och ibland S:t Petersburg. Det tog ungefär 8 - 10 timmar för Anders att åka till de olika platserna han skulle besöka i tjänsten.

Staden de bodde i hade en yta som är en tredjdel av Gotlands yta och där bodde 7,5 milj människor. Inte undra på att man bygger på höjden.
Trångt är det och hyrorna är höga. Utmed stranden var hyran ca 150.000 kr i månaden men där Anders och hans familj bodde var det betydligt lägre hyra.
Svenska Kyrkans arbete i utlandet är att fira gudstjänst förrätta dop, konfirmation och vigslar samt föra enskilda samtal om livet.
Det finns ungefär 70 - 80 milj kristna i Kina.                

Anders berättade om hur viktigt det är att hålla på svenska traditioner när svenskar samlas utomlands.
Kanelbullar och andra enkla saker som vi tar för givet här hemma skapar en otrolig samhörighet utomlands. 
De anordnade också julbasarer, lociafirande och även en fest vid Valborg.

Vi fick också höra om hur övervkningen av kineserna är. Anders dotter som bor i Kina tog under några sekunder ett par bilder på en demonstration och lade ut dem på en blogg. En liten stund efteråt kom en uppmaning om att ta bort bilderna.

En annan form av övervakning kunde ske vid gudstjänsterna i Shanghaj. Då kunde några personer från det lokala styret komma in i kyrkan och kontrollera att Anders inte pratade kinesiska eller vände sig till några kineser med sin predikan.

Anders hade också gudstjänster i Peking och Taj Pee men dit kom bara 30 - 40 personer. Däremot var gudtjänsterna välbesökta i Shanghaj och där konfirmerades ungdomar varje år.

Rune tackade Anders för den intressant berättelsen om hans arbete i Kina för svenska kyrkani utlandet.
Föreningen kpmmer att lämna en gåva till SKUT som ersättning för Anders medverkan under kvällen.

Kvällen fortsatte med servering av kaffe och smörgås. Därefter visade Kiellar hur man använder Menyerna på Hemsidan för att anmäla sig till de olika aktiviteterna.

Markera Program i det blå fältet och klicka sedan på "Anmälan till aktivitet " och gå vidare.

Ulla K berättade om kommande resor till Pulken och Berlin och uppmanade oss att så fort som möjligt anmäla intresse.

Vid åtta-tiden skiljdes vi åt och alla tyckte det hade varit en trevlig sammankomst.

Stig J
Ulf N