Måndagen den 24 februari hälsade Ordf Rune Bennarsten medlemmarna i Aktiva Seniorer välkomna till Stensberg.
Ordf konstaterade att många kommit till kvällens möte som inleddes med årsmöte och därefter musikunderhållning. 
Kvällen avslutades med en stunds gemenskap då vi serverades smörgås, kaka och kaffe. 

 
EFter en stund inleddes årsmötet och ordf Rune ville ha förslag på ordf och sekreterare att leda kvällens förhandlingar.
Kiellar Kiellarsson och Majbritt Eriksson valdes.

Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift på 150 kr men konstaterade också att många medlemmar ännu inte betalt årets medlemsavgift.
Entréavgiften till våra medlemsmöten kommer att vara 100 kr.

Valberedningen har under hela året försökt få en ersättare till vår nuvarande ordf Rune som gärna vill träda tillbaka. De har inte lyckats hitta någon ny ordförande och efter vädjan till Rune lovade han att bli ordförande ytterligare ett år till.

Andra förändringar i styrelsen är att Villy Eriksson och Rolf Persson avböjt omval. Till deras erättare valdes Lars Berggren och Kristina Gunér.
Kvar i styrelsen för ytterligare ett år är, Agneta Lindström, Ulla Block, Ulla Kiellarson, Stig Johansson och Gunilla Gustavson. 


Efter årsmötesförhandlingarna väntade en musikgrupp från Läckeby på att få framföra sång och musiktexter från musikalen Kristina från Duvemåla.
På bilden ser vi från vänster Louise Lövmosom sjöng visor från Musikalen. 
Olof Lövmo spelade piano. Sedan är det Villy som presenterade och tackade gruppen för den fina musiken.
Pia Nilsson läste några inledande textrader inför varje sång som Louise och Olof framförde. Texter med anknytning till sångens innehåll.

Ulla K berättade än en gång att anmälningarna till vårens resor inte har varit tillräckligt många för att resorna ska kunna genomföras i Föreningens regi.
Däremot finns en möjlighet att anmäla sig direkt till Gårdby Buss eftersom de kommer att göra en resa till Hornborgarsjön den 7 april. De kommer också att annonsera ut en resa tilll Berlin. 
Den som är intresserad kan ta kontakt med Gårdby Buss.

Innan vi skiljdes för kvällen tackade ordf Rune för en trevlig sammankomst.
Ett stort tack framfördes också till de avgående styrelseledamöterna Villy Eriksson och Rolf Persson för deras medverkan under många år.

Ulf N, Ulla K o Stig J