De medlemsmöten som återstår av vårens program är inställda.
Anledningen är att myndigheter avråder från att samlas i större grupper på grund av spridningsrisken av Corona viruset.

Planeringen av höstens program pågår och vi hoppas kunna samlas på aedvanligt sätt till hösten.
Styrelsen