×

fel

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but medlemsmote/2022/medlemmar/ is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.


Torsdagen den 24 februari hälsade Ordf Rune Bennarsten medlemmarna i Aktiva Seniorer välkomna till samlingssalen vid S:t Christoffers väg.
Ordf konstaterade att många kommit till detta eftermiddagsmöte som inleddes med årsmöte och därefter musikunderhållning av Lars Trofast. 


Efter en stund inleddes årsmötet och ordf Rune bad om förslag på ordf och sekreterare att leda årsmötes förhandlingarna.
Kiellar Kiellarsson valdes att leda årsmötet  och till sekreterare valdes Christina Molander.

Föredragningslistan godkändes och ansvarsfrihet beviljades för styrelse och kassaförvaltare.
Under punkten val av styrelse överlämnade ordf ordet till valberedningen där Jan Eriksson och Lillemor Sörenson ingår.


Jan E föredrog valberedningens förslag och berättade att Rune ville avgå som ordförande och till Runes efterträdare föreslår valberedningen styrelsens vice ordförande Lars Berggren. 
Ytterligare förslag är att välja Rolf Halle som ny ledamot i styrelsen. 
Förslagen godkändes och föreningen har fått en ny ordförande och en ny styrelse ledamot.
Övriga styrelseledamöter är, Agneta Lindström, Ulla Block, Gunilla Gustavson och Kristina Gunnér. 

Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift på 150 kr.
Entréavgiften till våra medlemsmöten kommer att vara 100 kr.

Årsmötet avslutades och den nyvalda ordföranden Lars Berggren vände sig till avgående ordföranden Rune och tackade  för hans arbete i föreningen och för ett gott ledarskap under de senaste fem åren.

Rune tackade för de blommor och presenter han fått mottaga och tackade även Kiellar och Christina för deras uppdrag att leda årsmötet. Blommor och gåva överlämnades som tack till dem båda.
Stig J tackades för skötseln av föreningens Hemsida och fick mottaga en gåva.

Rune berättade vidare att nästa möte, den 21 mars, blir i röda ladan på Skälby.
Däremot kommer Flärdkvällen, den 25 april, att vara i en lokal vid Klunkens Backe.
Närmare beskrivning kommer att ske i god tid innan mötet, via mail och kontakter. 


Stig J
 
Efter årsmötet fick vi lyssna till Lars Trofast sång och gitarr spel och en stund senare gjorde Lars en paus i underhållningen och vi serverades  smörgås, kaka och kaffe. 

Under kaffepausen passade avgående ordförande Rune B att tacka Kiellar Kiellarson och Maj-Britt Eriksson, för väl genomförd förhandling, med en elegant bukett blommor. Även den avgående valberedningen, Jan Eriksson och Lillemor Sörensson, avtackades med liknade bukett vackert arrangerade blommor. Dessutom tackade Rune B vår webmaster, Stig Johansson, med en liten gåva för allt arbete han lägger ner på reportage och fotografering. Även Kiellar K fick en speciell avtackning för breda kunskaper och hjälpinsatser inom ekonomi och data.
Efter kaffesamkvämet intog Lars åter scenen och vi fick höra många kända melodier.
Stig J, Ulla K
Klicka på en bild så blir den större.
{gallery}medlemsmote/2022/medlemmar/{/gallery}