Torsdagen den 19 februari var återigen dags att samlas på Stensberg. Denna gång för att hålla årsmöte. En stor skara hade samlats i lokalen och väntade på att Ordf Jan Eriksson skulle hälsa välkommen.

Jan läste upp föredragningslistan och bad om förslag på ordförande och sekreterare att leda årsmötesförhandlingarna.


Rune Bennarsten valdes till ordförande för kvällen och Barbro Ellinge valdes till sekreterare för kvällens årsmöte.

Årsmötesförhandlingarna fortlöpte på ett smidigt sätt och snart kom ordf fram till punkten personval. Där visade det sig att årsmötet skulle välja en ny ordförande och tre ledamöter till styrelsen. Valberedningen hade gjort ett bra arbete och vidtalat medlemmar i föreningen som var intresserade av att jobba i styrelsen.

Till ny ordförande valdes Gun Sellerberg och de tre nyvalda styrelseledamöterna är Kerstin Fritz, Lillemor Sörensson och Agneta Lindström.

Efter årsmötet tackade ordförande för visat intresse och därefter skulle avtackning ske för de ledamöter som lämnat sina uppdrag i styrelsen.


Från valberedningen avtackades Barbro Ellinge och Ingrid Eriksson.


Avtackning av föreningens kassör Ulla-May Ekström. Eva Gottmo lämnade också styrelsen men var inte med under kvällen.


Den sista avtackningen gällde föreningens ordförande Jan Eriksson som hade avböjt omval och föredrog att avsluta sitt styrelsearbete.


Vid årsmötet valdes fyra nya ledamöter till styrelsen och tre av dem syns här på bilden.
Från vänster är det Kerstin Frits, Gun Sellerberg, nyvald ordförande samt Lillemor Sörensson..
Saknas på bilden gör Agneta Lindström.


Efter årsmötesförhandlingar och avtackningar återstod en programpunkt för kvällen. Det var när ordf kunde hälsa Stefan Lagesson välkommen från Radio Nybro. Han har sedan många år samlat gsmls /(-varvare eller Stenkakor och har idag en samling på 57 000 skivor. Dessa spelar Stefan i en regional kanal på Radio Nybro eller åker han runt till föreningsmöten och äldreboenden. Vid de olika mötesplatserna spelar han upp melodier och pratar om artisterna. Vid besöket i Kalmar fick även lyssnarna gissa vilken artist som spelade eller sjöng på skivan som spelades.


Stefan fortsatte att berätta om gamla artister och spela deras melodier. Något som överraskade var att /(-varvarna såldes i mycket stora upplagor.
Melodin "Flottarkärlek" som Snoddas Nordgren sjöng 1952 såldes i 5 miljoner exemplar.
Stefan avslutade med att hälsa oss välkomna till sitt Jularbo Museum där han har skivor och föremål som härstammar från artisterna som var populära fram till 1957. Den sista Stenkakan kpm ut i mars 1958 med Little Gerhard.

Jan Eriksson avslutade med att tacka för en trevlig kväll tillsamman.

 

Bild o text
Stig J