Vid årsmötet den 19 februari valdes Gun Sellerberg till ny ordförande i föreningen Aktiva Seniorer i Kalmar.

Torsdagen den 19 mars kunde vi därför höra en ny röst som hälsade välkommen till kvällens möte.
Gun Sellerberg hälsade Roland Engkvist välkommen och han skulle under kvällen berätta om ämnet, ” Hur mår Östersjön”.
Roland Engkvist, Marinbiolog, Fil dr och Lektor vid Linnéuniversitetet där han har forskat i Östersjöns miljöproblem.

Gun Sellerberg, ny ordförande i föreningen

 

Roland Engkvist, kvällens föredragshållare

De flesta av oss vet att när det är som skönast att bada kommer larmet om Algblomningen i Östersjön. Beroende på vindriktningen drabbas olika områden på olika sätt. Algblomningen består av Blågröna bakterier, cyanobakterier som är giftiga.

Höga halter av kväve och fosfor och det syrefattiga vattnet har gynnat Algblomningen Detta gör också att torsken och andra fiskar har svårt att öka i antal. Samtidigt som det fiskas alltför mycket.För närvarande trivs torsken bäst öster om Bornholm där det är djupt vatten. Även flundrorna har flyttat på sig och trivs bäst i vattnen runt norra Öland medan de har försvunnit runt södra Ölands kuster.

Hösten 2014 var det många hårda stormar från Västerhavet och man hoppas nu att vindarna förde in syrerikt vatten i Östersjön.

Vattnet i Östersjön har också blivit grumligar. Förr var siktdjupet ca 10 m men har de senaste åren minskat till 6 m.

 
Algblomning vid Kårehamns vindkraftsparkDe röda fälten är bottendöda områden och de svarta är syrefattiga.

Tidigare förde floderna från länderna i södra Östersjön med sig orenat avloppsvatten ut i Östersjön men nu har även de länderna byggt reningsverk som förbättra utsläppen i Östersjön.

En annan positiv faktor är att de förbättringar som märks sker först  utmed kusterna där vattendjupet inte är så stort och där friluftsfolket kan glädjas åt en bättre miljö.


Vid fikapausen berättade Rune om Sparris och Vinresan i slutet av maj. Det finns två platser lediga och om någon är intresserad ta genast kontakt med Rune.

Den planerade resan till Berlin, Dresden, Potznan och Mejsen fabriken kommer att läggas ut på Hemsidan och är därmed klar för att anmäla sig till.Östersjöns miljöproblem är ett stort ämne och Roland fick svara på många frågor. Till sist var det dags för vår ordförande att tacka för ett intressant och lärorikt föredrag om hur det egentligen ser ut i det vattendrag som finns i vår närhet.

 

Bild o text
Stig J