Vid medlemsmötet på Stensberg den 12 oktober kunde ordf Gun Sellerberg hälsa Bo Lundquist och Christer Erikson välkomna. De skulle berätta om Ivar Kreuger och besvara frågan, "Blev Ivar Kreuger mördad".

Innan föredraget började informerade Ordf  Gun om vad som hänt den senaste tiden. Besöket på James Bond museet var lyckat och en trevlig upplevelse. Nästa möte den 12 november berättar Bengt Runemo om skulpturerna i Kalmar.

Föredragshållarna turades om att berätta om Ivar Kreuger och det blev en riktigt spännande historie beskrivning som hade sina rötter i vår hembygd.
Ivar Kreuger föddes i Kalmar 1880, där fadern var rysk konsul. Hans skolgång på Läroverket i Kalmar var inte så imponerande. Några år senare kom han till Stockholm där han fortsatte att studera och blev efter några år Civilingenjör.

Ivar Kreuger inriktade sig först på byggnation och arbetade i USA där han lärde sig att bygga med armerad betong. Efter hemkomsten i början av 1900_talet bildade han tillsammans med en kompanjon bolaget Kreuger och Toll som hade stora framgångar inom byggnadsindustrin. De byggde Stockholm Stadion inför Olympiaden 1912.
Ivar Kreugers far ägde en tändsticksfabrik i Kalmar och det blev därför naturligt att sonen fortsatte med den verksamheten. Tack vare den svenska Säkerhetständstickan som inte självantände fick svenska tändstickor en stor efterfrågan i resten av världen. Genom uppköp och sammanslagning av fabriker runt om i världen hade Ivar Kreuger merparten av all tändstickstillverkning i början av 1920_talet. Affärerna gick bra och han lånade ut pengar till enskilda länder och företag.
Han kallades vid den här tiden för "Tändstickskungen". Allt verkade fungera bra och vanliga människor köpte aktier i Tändsticksbolaget men så kom börskraschen i New York 1929 och allt rasade samman. Småsparare som köpt aktier förlorade sina pengar och länder som lånat pengar av Kreuger kunde inte betala tillbaka sina lån.

Våra föredragshållare fortsatte den intressanta berättelsen om alla  turer och rykten som uppstod efter det att man  hittade Ivar Kreuger döda kropp  i hans  lägenhet i Paris 1932. Den franska polisen hade av inrikespolitiska skäl mycket att göra och engagerade sig inte i orsaken till dödsfallet. En kvinna som Ivar Kreuger köpt en lägenhet till och som han var nära bekant med var spårlöst borta  efter händelsen.
När Kreugers kropp kom till Stockholm var det meningen att en obduktion skulle ske. Bara några timmar innan kom beskedet från finansminister Hamrin att obduktionen skulle inställas och kremering och begravning skulle ske.
En läkare hade dock inspekterat den döda kroppen och konstaterat att dödsorsaken var ett knivhugg och sedan hade någon skjutit ett pistolskott med lös ammunition i såret för att det skulle likna ett självmord. Alla papper om Ivar Kreuger blev hemligstämplade i 50 år.

Även bouppteckningen ansågs vara dåligt genomförd. Aktierna värderades väldigt lågt och många småsparare förlorade mycket pengar.


Ordf tackar de båda föredragshållarna för en trevlig kväll och den spännande historien om vad som hände finansmannen Ivar Kruger.
Text o bild
Stig J