Ulf Wickbom
Vid månadsmötet på Stensberg, måndagen den 25 januari,  hälsade ordf  Gun Sellerberg välkommen till " Vårens program för Aktiva Seniorer i Kalmar ".  Ordf önskade alla en  god fortsättning på det nya året och välkomnade samtidigt kvällens föredragshållare Ulf Wickbom.

Rubriken för kvällens  kåseri  var  "Svältåret 1917" och det var verkligen ett kris- och nödår. Ulf Wickbom presenterade sig själv som en optimist och menade att även om situationen i landet för närvarande är lite svårhanterlig så kommer det  framöver att växa fram något positivt från alla de människoor som har kommit hit. De är en kraft att räkna med.
Kvällens berättelse tar sin början  100 år bakåt i tiden. Sverige befann sig då i en brytnings tid. På den ena sidan fanns Konungahuset, Gustav V och Högern som ville bevara det gamla styrelsesättet. Mot sig hade de Arbetarrörelsen och de liberala krafter som ville ha mer demokrati och modernisera  styrandet av landet. De kämpade för Allmän rösträtt och att kvinnorna skulle bli valbara till riksdagen. En annan radikal rörelse vid den här tiden var Syndikalisterna men de var inte så omtyckta av Socialdemokraterna.

  Några namn och händelser från den här tiden är t ex i april 1917 då Per-Albin Hansson står på Riksdagshusets trappa och talar till ca 10.000 demonstranter och agiterar för mer makt för arbetarrörelsen. Polismyndigheten är beredd på oroligheter men sammankomsten slutar på ett lugnt sätt.
Ett annat namn från den här tiden är Arvid Lindman som har de Liberala krafterna bakom sig. De var inte motståndare till Konungahuset men föstod att en förändring måste ske.
I landet var det stor hungersnöd och folk demonstrerade för mer bröd, mjöl och potatis. Även i grannländerna var det oroligt. I Finland slogs de vita och röda mot varandra och i Ryssland var revolutionen på gång.
En annan händelse från den här tiden inträffade i februari 1914 då Gustav V höll sit Borggårds tal inför 30 000 bönder. De hade kommit till Stockholm för att ge sitt stöd åt Konungen i försvarsfrågan. De borgerliga ville satsa mer på försvaret medan liberalerna och vänstern ansåg att försvaret inte behövde mer pengar.
Ett halvår senare börjar 1:a världskriget och Sverige förklarar sig neutralt. I samband med kriget går det bra för Sverige. Man kan säljs smör, fläsk och andra produkter till Europa. Detta tycker engelsmännen inte om och efter ett uttalande från Statsminister Hjalmar Hammarskjöld blockerar England de svenska hamnarna.
Krisen i landet försämras ytterligare då det blir en dålig skörd 1916 och på våren 1917 är många potatisstukor sönderfrusna när potatisen ska sättas i jorden.  Den ransonering som tidigare införts får skäras ner ytterligare för att maten ska räcka till alla. Samtidigt vet många att den mat som finns är ojämt  fördelad. Detta gjorde att Syndikalisterna tog kontakt med Socialdemokraterna och krävde mer mat och högre löner. Hjalmar Branting förstår tongångarna och säger att vi måste gå sakta framåt men jag förstår att ni vill ha Allmän rösträtt och åtta timmars arbetsdag.
Den närmaste tiden blev det oroligt i landet med många demonstrationer och upplopp och plundring av livsmedelsaffärer. Demonstrationer förekom även i Västervik, Nybro och Kalmar vid den här tiden.
Alla partier och organisationer dominerades av män vid den här tiden och de var inte så förtjusta över att lämna över makten till kvinnorna. Alla förstod emellertid att det var en förändring på gång och 1021 infördes Allmän rösträtt och fem kvinnor valdes in i riksdagen..  

   

 

 

 

 


   
     

 

 

 

    Rune informerade om kommande resor och det finns  fortfarande  platser kvar.
    Resorna är till:                                                       r
   Burg , Tyskland: 16 - 17 april.
   Äppelblomsafari till vårfagra Österlen, tisdag den 17 maj.
   Bornholm, 15 - 17 augusti 


Ordf tackade Ulf Wickbom för den intressanta berättelsen om hur det var i Sverige för 100 år sedan.
Ett tack riktades även till alla som kommit till Stensberg den här kvällen. Den 22 februari är alla välkomna igen för då
har föreningen sitt årsmöte kl 17.3o
Text o bild
Stig J