×

fel

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /medlemsmote/arsmote_runne/medlemmar/ is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

 

           
Ordf Gun Sellerberg                                                                                         
Måndagen den 22 februari höll Aktiva Seniorer årsmöte på Stensberg. Ordf kunde välkomna en stor skara medlemmar. Inför årsmötet bad ordföranden om förslag på ordförande och sekreterare att leda kvällens förhandlingar. Rune B valdes till ordförande och Barbro Ellinge till sekreterare för kvällens möte.

 
Kassör Kerstin F, ordf Rune B och sekr Barbro E.
Två ledamöter i styrelsen, Sven Söderbom och Mary-Ann Mathiasson,  ville inte bli återvalda för en ny period. Ett tidigare förslag om att minska styrelsen med en ledamot hade godkänts och detta innebar att det bara blev ett nyval till styrelsen. Valberedningens förslag var at välja Villy Eriksson från Vickleby. Förslaget godkändes av mötet. Ännu ett personval behövde genomföras. Nämligen val av  en ny ledamot till Valberedningen. Inge-Mor Bennarsten hade avböjt återval. Ny ledamot i valberedningen blev Mary-Ann Mathiasson.  Under punkten Övriga frågor förekom inga förslag och ordföranden fortsatte därför med punkten avtackning av de ledamöter somlämnat sina uppdrag i styrelsen och valberedningen.
                                                                                                                          

Sven Söderbom och Mary-Ann Mathiasson avtackas efter sina år i styrelsen.

Inge-Mor avtackas av ordf Gun efter sina år som ledamot i valberedningen.

Villy Eriksson till höger är ny ledamot i styrelsen här tillsammans med några styrelseledamöter.
Rune informerade om att det finns platser kvar till kommande resor till, Burg, Äppelblomresa till Österlen och augustiresan till Bornholm.
   
Efter årsmötet berättade Roland Runne om en resa som han gjorde tillsammans med sin fru år 2009,  till Peru och Inkafolkets spännande historia.
Det rätta namnet på innevånarna i Peru är "Inka folket "och de vill inte kallas " Inka Indianer ".
Peru är  en Stst i västra Sydamerika vid Still havs kusten med ca 30 milj innevånare. Peru gränsar
till Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia och Ecuador. Det är ett bergigt och höglänt land med toppar på ca 5000 m ö h. Många gånger förekommer jordbävningar som får förödande konsekvenser. 2007 raserade en jordbävning ett stort område och när Roland och hans fru var där 2009 var det ännu inte återuppbygggt. Landet hade fått mycket pengar från omvärlden men de hade försvunnit och använts till annat.
Ett besök gjordes också på en ögrupp som heter Fattigmans Galapagos som har ett rikt djurliv. Vid en jordbävning sjönk ögruppen 15 m och allt djurliv försvann. Men efter några år hade djurlivet återvänt.
Peru har också stora ökenområden med sanddyner som är 1000 m höga.
Klimatet i Peru är varmt och vinodlingen ger däför mest söta viner och desertviner.
När man åker till Peru är Inka folkets historia den stora sevärdheten. Inkafolket hade sin storhetstid från början av 1400-talet och fram till 1533 , då spanjorerna ivaderade landet och tog med sig massor av guldföremål hem till Europa. Det fanns Lamadjur i naturlig storlek gjorda av guld som spanjorerna smälte ner och tog med sig hem. Roland berättade om ett silveraltare som ännu finns kvar i Peru. Det hade erövrarna inte hittat.
Ett annat besöksmål i Peru är Titicaca sjön. Det är världens högst belägna och farbara sjö.
Roland smakade också Inka öl. Det tillverkas genom att man ordnar med en fest där deltagarna tuggar Coca blad och spottar ut bladen i ett kärl där innehållet sedan får jäsa och då blir det öl av blandningen. Vid ett tillfälle fick de se de stora Condorfåglarna. De väger 10 kg och är 3 m mellan vinspetsarna.

Ordf Gun S tackar Roland Runne för ett intressant föredrag om hans resa till Peru och berrättelsen om Inkafolket. Samtidigt tackade ordf alla dem som kommit till årsmötet där vi tillsammans fått en trevli kväll. 
{gallery}/medlemsmote/arsmote_runne/medlemmar/{/gallery} 
Text o bild
Stig J