Kammaråklagare Gunilla Öhlin  förbereder sig inför kvällens föreläsning om rättsväsendet i Kalmar
.
Ordf Gun Sellerberg hälsade Kammaråklagare Gunilla Öhlin välkommen till kvällens medlemsmöte på Stensberg. Många hade kommit för att lyssna till föredraget om det svenska rättsväsendet.
Gunilla Öhlin började anförandet med att berätta  om sin egen bakgrund och varför inriktningen blev inom åklagarmyndigheten.

 

Det första yrkesvalet efter studentexamen  i Torsås var att utbilda sig till veterinär. Efter praktik på Djursjukhuset i Kalmar upptäckte Gunilla att hon var allergisk mot pälsdjur och därmed var det yrkesvalet ointressant.
Efter en del funderingar blev det sedan juridik satudier i Stockholm under 9 terminer och sedan var det bara att hitta arbetstillfällen.
Första resan gick till Oslo  för att studera sjörätt i två terminer och därefter dök ett arbete upp på Åbo Akademi som handlade om kränkningar av länders territorium. Vi kanske minns den ryska ubåten som gick på grund i Blekingge skärgård 1981.
För att kunna söka arbete som jurist måste man ha en Tingsmeritering och den hittade Gunilla i Västervik och den tjänsten varade i två och ett halvt år.
Nu var det dags att söka en tjänst vid en Åklagarmyndighet och efter några trevande försök och motgångar blev en tjänst ledig i Kalmar. Efter anställningsintervju med Jan Lindegård blev Gunilla anställd vid Åklagarmyndigheten i Kalmar.
För att kunna söka en tjänst som åklagare måste man först arbeta som Aspirant och vara notarie åt de äldre åklagarna. Därefter kommer en period på tre år då man anställs som assistentåklagare och därefter söker man en Åklagartjänst.
Gunilla kunde söka en tjänst i Kalmar och har sedan 1 jan 1989  arbetat som Kammaaråklagare med inriktning på narkotika- och grova brottsmål.
Vi fick höra vad som händer när ett brott har begåtts- Är det ett grovt brott med personskador är det en förundersökningsledare som bestämmer vad polisen skall vidta för åtgärder. Att vara förundersökningsledare är ett spännande arbete. Man kommer ut till brottsplatsen och kan också få göra resor till andra länder.
När alla uppgifter om brottet har samlats in får Förundersökningsledaren bedöma om det finns tillräckligt med bevis som räcker för en fällande dom.
Vid brottsmål är den tekniska bevisningen väldigt värdefull. En annan faktor är vittnesmål om det t ex har hänt ett överfall på stan. Gunilla menade att det är inte farligt att vittna. Man har rätt till skydd om man känner sig hotad. 
Ang vittnesmål och meded så får inte anhöriga vittna om en bekant är åtalad. Samtidigt har alla skyldighet att vittna om de kan tillföra något till rättegången.Om ett vittne döms för mened kan personen dömas till 4 - 8 månaders fängelse och den skyldige kanske bara får 1 månads fängelse.
När det kommer till rättegången skall åklagaren företräda Staten och bevaka att den drabbade rättvist behandlad och den skyldige  får sitt straff.
I Kalmar Län finns ett Tingsställe i Västervik och en Tingsrätt i Kalmar.
Åklagarna har jourtjänst och en plats där det ofta  händer något är Skavsta flygplats.
Inom Nämndemannakåren har det skett förändringar de senaste åren. Tidigare blev man nämndeman efter en avslutad politisk verksamhet och det var ett fint förtroendeuppdrag. Resultatet blev att åldern var ganska hög och ledamöterna var inte olika åldrar och yrkeskategorier.
Enligt de nya reglerna ska Nämndemannakåren bestå vara uppdelad i olika åldrar, olika etnisk bakgrund och flera yrkeskategorier. Detta för att spegla ett utdrag av befolkningen i landet.
Vid rättegången lägger Åklagaren fram en Stämningsansökan där det beskrivs vad den åtalade gjort. Målsägaren berättar vad som hänt och den åtalade ger sin version av händelsen. Sedan får vittnena träda fram och berätta vad de vet.
Många gånger återkommer samma person efter att ha begått ett nytt brott. Tyvärr är det också så att brottsligheten går i arv till nästa generation. Det har hänt att någon åtalad sagt att farfar hälsade.
Samtidigt måste man komma ihåg att det finns många tragiska öden bakom brottsligheten. Det är inte bara den åtalade och familjen runtom som drabbas. Även brottsoffrens trygga vardag kan rasa samman efter att ha varit utsatta för ett brott.
Ordföranden tackade Kammaråklagare Gunilla Öhlin för ett intressant och trevligt föredrag om Åklagarmyndighetens arbete i Kalmar.
Nästa gång vi träffas är den 11 april, rubriken är, "Att åldras säkert i trafiken".
Stig J