×

fel

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /medlemsmote/aldre_i_trafiken/a_bilder/ is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /medlemsmote/aldre_i_trafiken/b_bilder/ is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Lars Gustavsson och hans assistent Petra
Måndagen den 11 april var det åter dags för ett medlemsmöte på Stensberg. Den här gången hälsade ordf Gun Sellerberg Trafikskolechef Lars Gustavsson och hans assistent Petra välkommen till kvällens sammankomst.
Rubriken för kvällen är ett ämne som berör alla och en var. Nämligen "Att åldras säkert i trafiken". Lars berättade att det kan vara mycket känsligt att påpeka för  en person att den  bör avstå från att köra bil.
Lars G har som sin uppgift att bedöma om en person är lämplig att fortsätta att köra bil. Det är ju också så att det inte är åldern som avgör körskickligheten. , assiste                                                                                                                             

 

  

{gallery}/medlemsmote/aldre_i_trafiken/a_bilder/{/gallery}
Klicka på de små bilderna för att få dem större. Stäng bilden genom att klicka på krysset nere till vänster.
Sverige är idag det trafiksäkraste landet i världen. På den andra bilden från vänster ser man att trafikolyckorna har minskat varje år sedan 1965.
Då hade vi ca 2 milj bilar och 1400 människor omkom. Förra året fanns det 5 milj bilar i landet och antalet omkomna i trafiken var 271 personer
Tredje  bild visar risken att bli delaktig i olyckor och då är det ungdomar och äldre som är de som drabbas mest.
När man kört bil några år känner man sig säker bakom ratten och då framträder de risker som visas på bild fyra, "Mänskliga felhandlingar".
/0 % av trafikolyckorna består av felbedömningar. Man har för hög hastighet, stannar jnte vid stopplikt, trötthet, alkohol m m.
Rent allmänt kan man säga att männen orsakar fler trafikbrott än vad kvinnor gör.
Lars nämnde också hur viktigt det är att titta vänster och höger när man kommer till en korsning. En person kan komma till en korsning och titta vänster och ser då en bil. Sedan blir det en koll åt höger men då har personen redan glömt bilen till vänster och en olycka kan inträffa.
När eleverna kommer till körlektionerna får de alltid göra ett alkotest och det händer att de får avstå från dagens övning.
En vanlig vardagsmorgon är nykterheten 99,8 % hos de som vistas på våra vägar. Den lilla procenten 0,2 % onyktra förare blir ca 13000 biliste och de svarar ungefär för en tredjedel av dödsolyckorna i trafiken.
Bilden längst till höger visar sambandet mellan  hastigheten  och bromssträckans längd. Om man kör i 30 km är bromssträckan ca 12 m, vilket innebär att du hinner stanna öm en person springer ut framför en buss. Är däremot hastigheten 50 km blir bromssträckan ca 50 m och då hinner du inte stanna om någon springer ut på vägen framför en buss.
Ett annat mått på riskerna i trefiken är att 9 av 10 personer överlever om de blir påkörda av en bil som körs i 30 km/timi,  medan 8  av 10 dör om de blir påkörda av en bil som kör 50 km(tim.
Man vet också att 70 % av trafikanterna håller inte hastighetsbegränsningarna och tyvärr är det männen som slarvar mest.
En annan livräddande åtgärd som införts de senaste åren är mitträckena och de har årligen räddat livet på ca 90 personer.
{gallery}/medlemsmote/aldre_i_trafiken/b_bilder/{/gallery}
Den första bilden visar en cyklist som ofta kommer i hög fart och är svår att upptäcka.
Den tredje bilden visar en cirkulationsplats. Den har idag benämningen "enkelriktad  gata" och man ska ge tecken när man lämnar den platsen.
Bild fyra visar nya skyltar för datumparkering. Det högra märket av de tre skyltarna betyder förbud att ojämt datum parkera på sida med ojämna husnummer samt förbud att jämna datum parkera på sida med jämna husnummer.
Den femte bilden är ett vägmärke som heter "Gångfartsområde" I Kalmar finns mårket på Västra Sjögatan och Larmgatan, mot Baronen till.Märket betyder att fordon inte får köra fortare än fotgängare, ca 7 km. De gående har företräde  vid korsning av gatan.
Den sista bilden till höger visar vårt miljöansvar när vi kör bil. För att hålla koldioxidutsläppen på en låg nivå är det en bra regel att köra ca 80 km/tim på den högsta växeln.
Ordf Gun tackade Lars för ett intressant och lärorikt föredrag om hur vi ska bete oss i trafiken.
Nästa gång vi träffas är den 9 maj då Jörg Carlsson berättar om vad som händer när hjärtat blir äldre.
Text o bild
Stig J