Måndagen den 9 maj var vi åter samlade på Stensberg och  det var säsongsavslutning för vårsäsongens medlemsmöten. Den här  gången kom Jörg Carlsson, professor i kardiologi och överläkare vid hjärtavdelningen på Kalmar lasarett, på besök för att berätta om vad som änder när hjärtat blir äldre.

 Vid flera tillfällen under kvällen påpekade Jörg Carlsson hur viktigt det är för hjärtat att vi motionerar och rör på oss. Nämnas kan också att inga piller i världen kan ersätta motionens hälsoeffekt på hjärtat.
Hjärtat är en märklig maskin. Under en livstid har man räknat ut att det slår 3,5 miljarder slag.
Det finns en del forskare som anser att man har ett bestämt antal hjärtslag under sin livstid och sedan dör man.

Bilden visar hjärtfrekvens och livslängd.
Det går också att jämföra olika däggdjurs hjärtslag med hur länge de lever. En mus har en puls på ca 600 slag och den lever 5-6 år. Medan en blåval har en puls p caå 12 slag och den lever kanske i 30 år.
Antal dödsfall i olika sjukdomar visar att färre människor idag avlider i hjärtkärlsjukdomar medan antal dödsfall icancer inte har minskat de senaste åren.
Åldersrelaterade hjärtsjukdomar är, högt blodtryck, förträngning i kranskärlen, förmaksflimmer, aortaklaffen och hjärtsvikt som t ex beror på att hjärtat inte fyller sig eller orkar pumpa ut blodet från hjärtat.
 
Bilden till vänster visar att infarktspatienterna blir äldre. 2010 var var 5,3 % över 80 år, 2030 räknar man med att 9-10 % är över 80 år och 2060 kan 12 % vara över 80 år.
Tabellen om Förmaksflimmer förekommer mest när man blir äldre och beror på att ledningssystemet blir förträngt.

Pacemakern opererasofta in i 70-årsåldern.
När kranskärlen är täppta till 70 % får man känning av kärlkramp.
Hjärt foskare har upptäckt att Zebrafisken kan bygga upp en skadad hjärtmuskel. Något som de forskat om i 30 år för att försöka överföra till det mänskliga hjärtat men man har inte lyckats.
Att uppnå hög ålder är ett sjukdomslotteri. Man kan ha ärftliga sjukdomar som både förkortar och förlänger livet. De negativa orsakerna är, rökning, dålig mat, för lite motion, övervikt, diabetes.


Ordf Gun Sellerberg tackade Jörg Carlsson för en intressant och lärorik föreläsning om alla problem som kan uppstå när inte hjärtat fungerar.
Rune överlämnade en liten gåva som tack för att Jörg Carlsson kommit till vårt medlemsmöte.
En resa till Burg planeras sista helgen i oktober, 29-30. De som är intresserade skall omedelbart anmäla sig till Rune. Gårdby Buss arrangerar och upplägg och pris blir nog detsamma som resan vi gjorde i april.
Text o bild
Stig J