När vi inledde höstmötet på Stensberg, måndagen den 26 september,  påminde vädret  om fina sensommardagar men vi är ändå  i slutet av höstmånaden september. 
Inledningen av  medlemsmötet på Stensberg blev inte som vi hade väntat oss när vi skiljdes åt i maj månad. Nu finns inte längre vår ordförande Gun Sellerberg mera tillsammans med oss. Rune hälsade därför välkommen och föreslog att vi skulle hedra minnet av vår bortgångne ordförande med en tyst minut.
Efter minnesstunden hälsade Rune välkommen till kvällens gäst Nils-Erik Gustafsson från Nybro.

Rune hade glädjen att hälsa f d komunchef i Nybro, Nils-Erik Gustafsson, välkommen.  På bilden syns de i samspråk innan Nils-Erik började berätta om Orrefors konstindustriella historia. Anledningen till Nils-Eriks stora kunskap om Orrefors glasbruk är att han för något år sedan valdes till ordförande i föreningen Glasrikets skatter. En förening för konstglasets bevarande.

Orrefors historia börjar efter Karl XII död på 1820-talet. Sverige styrdes då av de politiska grupperna under namnet "Hattar och Mössor". De bestämde sig för att gynna egen företagsamhet och gav en greve Silversparre som hade ett gods vid Orranäs sjön i uppdrag att starta  ett järnbruk i Orrefors. Järnbruket startade 1726 och verksamheten höll på till 1898. Då tog den Norrländska järnbrytningen över och man slutade tillverka myrmalm.
Den första tillverkningen vid glasbruket bestod av nyttoglas t ex glasburkar av olika storlekar.
Vid denna tid ägs glasbruket av en Grosshandlare Samuelsson från Linköping. Samuelsson råkar emellertid i  ekonomiska svårigheter och måste sälja Orrefors glasbruk 1913. Konsul Ekman från Göteborg köper nu Orrefors glasbruk och där ingår också 12500 ha skogsmark  som Ekman behöver till sin massafabrik i Edsbruk i närheten av Västervik.
Ahlin som är chef för massafabriken får i uppdrag av Ekman att driva Orrefors glasbruk. 1916  anställs glasblåsare från Kosta i Orrefors och 1916 kommer glaskonstnären Simon Gate till Orrefors och en ny konstglas epok börjar i Orrefors. Nils-Eriks morfar var glåsblåsare i Kosta och flyttade över till Orrefors.
Tillsammans med glasblåsare Bergkvist uppfinner  Simon Gate Graal-tekniken.
1917 kommer ytterliggare en glaskonstnär till Orrefors och det är Edward Hald som är borgarson från Stockholm.
Glasblåsare och konstnärer arbetar tillsammans på Orrefors och har stor framgång med sin tillverkning. Vid Världsutställningen i Paris 1925 blir Orrefors glasbruk känt över hela världen och får en mängd medaljer och priser för sin glaskonst.
1928 kommer Vicke Lindstrand till Orrefors som ny glaskonstnär. Vid denna tiden är det full fart på nöjeslivet i Orrefors och alla kändisar åker dit för att festa och ha roligt, Heidenstam, Greta Garbo, Albert Engström, Isac Grynewald och många andra samlas vid glasbruket. Festlokalen som användes var en jaktstuga i Hönesröm vid Alsterån.
När Albert Engström var med på en fest råkade han ramla över ett bord och slog sönder många snapsglas. Dagen efter gick han till glasblåsare Bergkvist och bad honom göra ett rejält snapsglas med stor fot som inte ramlade omkull.

Nils-Erik är ägare till snapsglaset som A Engström beställde av Nils-Eriks morfar. Det har en stor fot och rymmer 15 cl.
Glasindustrin har varit en bransch  som har haft både uppgång och nedgång. En facklig ledare  i Kosta sa en gång. Glasbruket startade 1742 och då började krisen.
Det har varit många chefer på Orrefors glasbruk. 1927 - 1933 var Sara Danius farfar vd på bruket. Därefter blir E Hald vd och konstnärlig ledare. Han inser att det behövs fler glaskonstnärer  och tar kontakt med Konstfack i Stockholm. Därifrån kommer 1936  konstnären Öhrström som är skulptör och han inför Ariel tekniken inom glaskonsten. Det är en form av glasblåsning där man lyckas få in luftlager  vid framställningen av glasföremålen. Dessa konstglas var med vid Världsutställningen i Paris 1937 och såldes för tusentals kronor.

Glaskonst med Ariel-teknik.
1947 kom  Ingeborg Lundin till Orrefors  med glaskonsten  Äpplet. 1959 kommer Gunnar Syrén och hans berömda produktion är glasen som man dricker ur vid  Nobelfesten.
Fram till mitten av 1970-talet har Orrefors varit ett glascenter där konstnärerna bott i samhället och vd:n på bruket har stöttat föreningslivet och hjälpt till ekonomiskt för att stötta bygden. Förändringen kommer 1976 då vd Beijer inser att det behövs mer kapital och  säljer Orrefors till Wallenbergs bolag Incentiv.
Orrefors Glasbruk drivs på ett bra sätt under Incentivs ägande med flera duktiga företagsledare. Mellan åren 1986 - 1997 är Bernhof Vd och man kan säga att han är den siste chefen för Orrefors som hade den riktiga känslan för glaskonstens historia och utveckling. Det går bra för Orrefors de här åren. 1989 kommer det 600.000 besökare till Glasbruket. Kryssningsfartyg som kommer till Kalmar tar sina passagerare till Orrefors. Detta är den sista framgångsperioden och man säljer för miljontals kronor.
1998 bestämdes att Orrefors skulle bli ett centrum för Europeiskt Konstglas tillsammans med andra glasbruk i Europa. 
Sedan kommer olika finansiella ägare och försäljningen minskar. I början .n av 2000-talet förlorar Orrefors 50 miljoner om året och 2013 finns det egentligen inget kvar av Orrefors Glasbruk. Man kan fortfarande köpa Orrefors glas men det är tillverkat i lågprisländer i Europa, t ex Slovenien.
En storsäljare som tillverkas i Kosta-Boda är glasknoppen på växelspaken i nya  Volvo XE 90 bilarna.
Vid den här tiden kommer New Wawe Goups ägare Torsten Jansson in i bilden och köper Orrefor - Boda glasbruk. Verksamheten fortsätter att gå dåligh och han vill sälja och splittra konstglassamlingen på Orrefors.
Det blir stora protester från hela landet och man försöker hitta en lösning. Det är här Nils-Erik kommer in i bilden och lyckas rädda kvar konstglaset i Orrefors.
Man bildade en ekonomiskförening som samlade   ihop 12,5 miljoner kronor och kunde på så sätt  köpa Orrefors konstglassamling och därmed är den kvar i landet.

Ordf Rune tackade Nils-Erik för ett intressant och inlevelsefull  berättelse om Orrefors 100-åriga glashistoria.
Rune avslutade mötet med att berätta om kommande resor. Den 31 okt blir det en resa till Burg. Några avbokningar har kommit in och är någon intresserad går det bra att ta kontakt med Rune.
I maj månad nästa år planeras en resa till Estland och Riga, 5 dagar och preliminärt pris 5.500 kr. Mer information kommer.
Text o bild
Stig J