×

fel

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /medlemsmote/sandby_borg/fornborgen/ is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /medlemsmote/sandby_borg/romarriket/ is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /medlemsmote/sandby_borg/gravarna/ is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /medlemsmote/sandby_borg/parlor_kammar/ is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /medlemsmote/sandby_borg/utgravn_skelett/ is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /medlemsmote/sandby_borg/borg_hus/ is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

 
Vid medlemsmötet på Stensberg, den 24 oktober,  kunde ordf Rune hälsa arkeolog  Victoria Sandberg välkommen. Victoria jobbar på Kalmar Läns Museum och är egagerad i utgrävningarna  som pågår i fornborgen Sandby Borg på östra Öland. Föredraget kom att handla om, "ond bråd död".

 

(Öppna de små bilderna genom att klicka på bilden. Stäng genom att markera kryssrutan nere till vänster.)
 {gallery}/medlemsmote/sandby_borg/fornborgen/{/gallery} 
Några kilometer söder om  Sandby kyrka kör man ner mot Östersjöns strandlinje på en liten väg och kommer sedan fram till Sandby borg. Vägen ner till borgen är speciell för denna del av Öland där man kör på kalkstensflisan som ligger i dagern.
Sandby borg är den enda av Ölands fornborgar som ligger nära vattnet. De andra hittar man längre in mot mitten av ön.
(
{gallery}/medlemsmote/sandby_borg/romarriket/{/gallery} 
Victoria berättade att Sandby borg har sitt ursprung i Folkvandringstiden som ägde rum på 400-550-talet e kr. Man räknar med att det bodde ca 200 människor i borgen och den boskap de behövde för att kunna leva där.
Guldföremålen som hittats på Öland och i Sandby borg kommer från romarriket. När det stora riket i södra Europa började falla sönder på grund av inre strider var de öländska sjöfararna  legosoldater under kejsaren i Rom. De fick sin betalning i rent guld och det tog de sedan med sig hem till Öland. Värdet på en sådan guldplatta är ungefär vad en Volvo bil kostar, 400.000 kr. Soldaterna fick fem guldplattor  per år och de hade ofta kontrakt på fem år.
Den andra bilden visar guldföremål som hittats på Öland. Ofta smältes guldet ner och man gjorde prydnadssaker som sedan  offrades vid olika riter eller grävdes ner vid ofredstider.
Den tredje bilden visar några av Ölands fornborgar, där Sandby borg syns tydligt.
År 2010 hittades de första föremålen i Sandby borg och året därpå började utgrävningarna. Redan på ett tidigt stadium märkte man att något speciellt hade hänt. Det låg ihjälslagna män i de sju husen som undersöktes och de var alla dödade med  hugg och slag  bakifrån. De hade blivit överrumplade utan att kunna försvara sig.
En annan egendomlig upptäckt som gjordes var att i alla husen fanns en grop till höger om ingångs dörren där kvinnorna lagt broscher och guldföremål för att de inte skulle hittas av inkräktare. Det verkar som om kvinnorna hade haft en gemensam överenskommelse för att bevara de dyrbara ägodelarna. Tack vare dessa gömmor har föremålen bevarats till eftervärlden.
Arkeologerna har fortsatt med utgrävningar  varje år och man hittar nya spännade saker varje år. Frågetecknen blir fler och fler om vad som har hänt i borgen och varför man slog ihjäl alla människorna.
Vid  utgrävningarna  har man inte hittat skelett av någon kvinna och då är frågan vad hände med dem. Andra tecken som tyder på att det varit en kort strid är at det ligger benrester av barn och hundar precis intill de döda männens kroppar. 
{gallery}/medlemsmote/sandby_borg/gravarna/{/gallery} 
Broscherna på bilden låg till höger innanför dörren.
Kartan visar platserna där man gjort utgrävningar. Det är bara 5,8 % av borgen som är undersökt.
Därefter ser vi en bild av ett hus. De yngre och starkare männen låg ihjälslagna innanför dörren och längst in i huset fanns benrester av ett barn. De röda markeringarna är utmätta kroppar i huset.
Nästa bild visar föremål som hittats i husen. Mycket pärlor, fingerringar och några bjällror som hängt i halsbanden.
Ett mysterium är vad alla vapen har tagit vägen. Några har man hittat men flertalet är borta och guldet är kvar.
Vid sommarens utgrävningar hade man stor nytta av en hund som tränats upp för att hitta skelett från människor. hundel Fabel har en 90 % säkerhet att hitta rätt sorts ben. Vilket ger många ekonomiska fördelar.  
{gallery}/medlemsmote/sandby_borg/parlor_kammar/{/gallery}
Första bilden visar guldplattor.
Vid årets utgrävningar undersökte man en väg utanför borgen och hittade de här kammarna. Ofta hängde de i midjebältet på männen och har sedan tappats.
Den fjärde bilden visar en pilspets. Det är en pil som använts vid jakt.
Man hittar också många pärlor av olika slag med klara blå färger.
Ett spännande fynd som gjordes i år är glasbitar och de är de äldsta man hittat i Skandinavien. 200 år äldre än tidigare fynd.
{gallery}/medlemsmote/sandby_borg/utgravn_skelett/{/gallery} 
{gallery}/medlemsmote/sandby_borg/borg_hus/{/gallery}
Bilden av borgen visar bl a de tre ingångarna och i vilket hus man hittade halsbandet på nästa bild.
Tack vare den digitala tekniken kan man idag göra 3D bilder och här ser vi hur Sandby borg en gång skulle kunna ha sett ut. Det fanns 52 hus i borgen.
Eketorp II, längre söderut på Öland, är likadant byggd som Sandby borg och var boplats under samma tidsperiod. 
Med den sista bilden tackade Victoria för sig. En röd tråd under berättelsen om Sandby borg är den stora frågan vad som har hänt och varför. Frågorna blir fler  och fler ju mer föremål som hittas.
Riksbankens Jubileumsfond har sponsrat utgrävningarna för ett speciellt syfte. Arkeologerna skall ta fram 24 skelett och sedan ska de DNA-analyseras och då kan många frågor besvaras.
Rune tackade Victoria för ett intressant och spännande föredrag om Sandby borg.
Stig J