×

fel

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /medlemsmote/hans_rosengren/sjomansh/ is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /medlemsmote/hans_rosengren/bethel/ is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /medlemsmote/hans_rosengren/fartyg/ is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.


Ordf Rune Bennarsten och Hans Rosengren
Måndagen den 23 januari var  kvällen då ordf Rune Bennarsten kunde hälsa välkommen till  vårtt första medlemsmötet för år 2017 på Stensbergs Servicehus.
Den här årstiden präglas av förkylningar och abdra krämpor. Så var det även den här kvällen då vi planerat att Ingemar Nilsson skulle ha berättat om Vlla Solbacken.Tyvärr lämnade Ingemar Nilsson återbud på grund av hälsoskäl.  Även  bland de anmälda medlemmarna fanns det inringda återbud.
Efter en del funderingar tog Rune kontakt med Hans Rosengren och fick beskedet att han kunde komma och berätta något om den Svenska Sjöfarten och Sjömäns välbefinnande. Hans Rosengren är bl a ansvarig för verksamheten vid Kalmar Sjöfartsmuseum.

 

  {gallery}/medlemsmote/hans_rosengren/sjomansh/{/gallery}
Hans Rosengren började med att berätta om Sjömannasällskapen som startde I Stockholm 1830 och I Göteborg 1831. Ett antal inflytelserika personer, såsom Ärkebiskop J O Wallin, biskopen i Göteborg och några med intressen i handel och jöfart, ville med Sjömannasällskapen höja statusen på sjömännes yrke och även utbilda dessa  lite råa typer av människor.
På bilderna ovan går det att läsa vad Sjömannasällskapen  tyckte om sjömännes framfart ute i världen. Lägg märke till texten där man anser att den vanlige sjömannen såsmåningom blir en bra matros medan styrmän och navigatörer kräver utbildning till skillnad från sjömannen som inte vill studera.  
I England och USA fanns vid denna tidpunkt även Sjömanshem där Sjömännen kunde bo när de var ledig och väntade på nästa båt. Detta var också något som Sjömannasällskapen ville införa i Sverige

{gallery}/medlemsmote/hans_rosengren/bethel/{/gallery}
Sjömannasällskapen ansåg också att sjömännen behövde Andlig fostran och utomlands fanns något som hette Bethel flagg och den hisades på båtarna om söndagarna när man firade gudstjänst.
Första bilden visar den text som Ärkebiskopen läste upp då han utnämnde de första Bethel Kaptenen i Stockholm. Att bli utnämnd till Bethel Kapten var en stor ära.
Nästa bild visar en Bethel flagga.
Tredje bilden visar utdrag från Sjölagen 1891. Det står att Befälhavaren skall ta väl hand om sina sjömän och att aga är förbjuden.
1867 utnämndes den första Bethel Kaptenen i Karl-Johans kyrkan i Göteborg.
1867 utnämndes den första Bethel Kaptenen i Karl-Johans kyrkan i Göteborg
Sista bilden visar Kalmar Sjöfartsmuseums Bethel flagga. Det finns inte många  flaggor bevarade idag.

I början av 1900-talet startades den Svenska Sjömanskyrkan utomlands. Detta för att ge svenska sjömän en samlingsplats när de kom till främmande land. När man hälsade på i Sjömans kyrkan kunde de läsa svenska tidningar och skicka brev till hemlandet.
Den första svenska Sjömanskyrkan invigdes i Stettin i norra Polen.
{gallery}/medlemsmote/hans_rosengren/fartyg/{/gallery}
Första bilden är båten Freja som Hans hade sin första anställning på vid en resa till London. När fartygen låg vid kajen i Tillbury kunde sjömännen ta bussen in till centrala London.
En bild på Svenska Sjömanskyrkan i London samt en bild där sjömännen samlades för att fika och kanske spela biljard.
Nästa fartyg som Hans var med på åkte till Australien och Sydafrika och då var de borta ca 5 månader.
Fartyget Stratus hade sin rutt till Amerika och de kom tillbaka till Antwerpen lagom för att fira jul.
Ordf Rune tackade Hans Rosengren för en trevlig berättelse om den svenska sjöfarten.

Text / Stig J