När man kommit någon månad in på det nya året är det dags för varje förening att se tillbaka och göra en avstämning med det gamla året. Därför samlades vi i Aktiva Seniorer på Stensberg den 19 februari för att hålla årsmöte. 
Innan årsmötet började hälsade Ordf Rune Bennarsten oss alla välkomna och riktade ett särskilt välkommen till kvällens gäst, Kalmars Läns nya Landshövding Thomas Carlzon. 
Nedanståend Stiftelse kan användas för minnesgåvor och av 100 kr går hela summan till Cancerforskning.
Fru Berta Kamprads stiftelse, Bg 5238-1795  Plusgiro  18 00 568-6


Rubriken för kvällen var "Från VD till Landshövding".
Thomas berättade att han föddes i Älmhult och att hans pappa kom från Ringarum och mamman  från Blentarp på Österlen i Skåne.
Älmhult har sin stora IKEA affär och som femtonåring började Thomas arbeta i företaget. Den första anställningen var att ställa tillbaka de kundvagnar som stod utspridda på parkeringen runt affären.
Några år senare slutade Thomas på gymnasiet och planerade för mera studier. Han kom in på Socionom linjen vid Lunds Universitet och tänkte börja studera där. Det var då förändringen kom och någon ringde från IKEA och erbjöd jobb på företaget.
Efter en tids funderingar valde Thomas IKEA anställningen och blev sedan kvar i företaget i 45 år.
Thomas berättade vidare om IKEA och att Kamprad ville skapa en bättre vardag för alla människor. 
Ekonomin är god inom företaget och man satsar mycket pengar på verksamheter som kanske inte syns j samhällsdebatten. Man har t ex satsat 15 miljader under en 5-års period på klimatförbättrande åtgärder som vindkraftsverk, solceller och förnybar energi.
Varje år satsar IKEA 1 miljard till stöd för utsatta kvinnor och barn, vaccineringsprogram och till skolor i Indien, Pakistan och Bangladesch.
Thomas återkom till verksamheten i Älmhult och berättade att han jobbat som uppackare, varit på lagret som truckförare och på kontoret. 
Efter några år föreslog Kamprad att Thomas skulle ta hand om Belysningsavdelningen som gått ekonomiskt dålig. Efter en 5-års period lyckades Thomas vända verksamheten och ekonomin blev riktigt bra.
Efter 10 år på IKEA ville Thomas göra något annat inom koncernen och efter lite funderande fick han en tjänst i moderbolaget IKEA AB:s styrelse. Bara några år senare kom ett nytt erbjudande och den här gången ville Kamprad ha Thomas som VD i IKEA AB. Efter samråd med familjen tackade Thomas ja till den nya tjänsten. 
Nästa förändring inträffar 2015 och då har Thomas arbetat 45 år på IKEA. Han får då ett cancer besked och väljer att sluta på företaget. Det går något år och sedan kommer en förfrågan från Stadsförvaltningen om att utnämna Thomas till Landsgövding i Kalmar Län. Vid en träff på Ekelunds Café i Kalmar blev det sedan bestämt att Thomas skulle få tjänsten som Landshövding.
Thomas har också haft uppdrag i Linnèuniversitetets styrelse under en 10-års period ochFamiljen Kamprads Stiftelse har skänkt 20 miljoner till forskning inom universitetet.
På Stensberg finns en trehjulig cykel för äldre som är skänkt av samma Stiftelse.
En annan Stiftelse inom IKEA är " Fru Berta Kamprads Stiftelse " för Cancerforskning,  där varje Hundrallapp oavkortat går till cancerforskning.
Kamprads stiftelser är värda ca 5 miljarder och som jämförelse äger Nobelstiftelsen 3,7 miljarder.
Thomas fortsatte att berätta om Länstyrelsen som är Regeringens förlängda arm i landet. Ledamöterna väljs av regeringen och är opolitiska. De flesta är från början tjänstemän och Thomas tyckte att det borde vara fler som kommer från det privata näringslivet.
Många av länstyrelsens beslut är svåra. Om en lantbrukare på Öland vill utöka sin djurbesättning måste länstyrelsen innan beslutet sker tänka på Östersjön och kommande näringsläckage och vad det betyder för framtiden. Ett annat exempel är Cedergrens äggproduktion i Mönsterås som  planerar för utökning. Idag producerar man 1 miljon ägg per dag.
Andra näringar och områden som kan utvecklas i Kalmar Län är, kycklingproduktionen, skogen, turismen, ett dubbelspårig järnväg mellan Kalmar och Alvesta. Elektrisk drift på Stångedalsbanan.

Rune tackar Landshövdingen för den trevliga och intressanta berättelsen om hans verksamhet på IKEA och otnämningen till Landshövding.

Den första delen av kvällen var nu avklarad och det var tid för årsmötet.
Kerstin Fritz ledde förhandlingarna och sekreterare var Barbro Ellinge.
Inför årsmötet hade Kerstin Fritz, Lillemor Sörenson och Birger Gustinger avböjt omval till styrelsen. Valberedningen hade gjort ett bra arbete och hittat nya ersättare.

Ulla Block, Rolf Persson och Ulla Kiellarson, nyvalda ledamöter i styrelsen.


Kerstin Fritz, Lillemor Sörenson och Birger Gustinger, avtackade ledamöter i styrelsen.

Lillemor överlämnar en blomma till Inge-Mor som tack för fina insatser inför våra möten. 

Rune tackade för en trevli kväll oc bad oss vara försiktiga på färden hem.

Vi träffas nästa gång den 26 mars. Då blir det modevisning och Flärdkvällå.
Stig J