Vi har nu kommit några veckor in i månaden april. En del varma dagar har vi haft och det känns skönt att våren är på väg.
Måndagen den 23 april kunde Ordf Rune hälsa Röda korsordföranden i Ljungby Mortorp Karlslunda, Ann-Marie Petersson, välkommen till vårt möte på Stensberg.


 • Ann-Marie berättade att hon alltid varit medlem i Röda Korset. Hennes pappa var Röda Kors ordförande och hon var ofta med på deras sammankomster.
  När Ann-Marie slutade sitt arbete inom sjukvården kom förfrågan från styrelsen om hon ville bli ordf i Kalmar Röda Korskrets. Efter betänketid och övertalning valde Ann-Marie at bli ordf. Det skulle inte vara så mycket arbete men det visade sig snart att det var en hel del sysslor som skulle göras men arbetsuppgifterna är ju samtidigt roligt att utföra. 
  Röda Korset träder in i krissituationer när något händer här hemma eller ute i världen. 
  Innan mötet hann börja på Stensberg inträffade en krissituation i Kalmar. Personalen på Kupan ringde och sa att vi får inte lämna lokalen eftersom en brand på industriområdet sprider giftig rök utanför vår fastighet. 
  Flaggan med det röda korset och röda halvmånen är symbolen för den organisation som världen över hjälper till i alla sorters krissituationer.
  Verksamheten började ta form den 24 juni 1859 vid slaget i området kring Solferino i norra Italien. De stridande var Kejsardömet Österrike och en allians mellan Frankrike och Sardinein på den andra sidan. 
  I samband med kriget passerade en Schweitzisk bankir som hette Henry Dunant området och såg allt elände och de många skadade. Han engagerade sig i hjälparbetet och lyckades orgsnisera allmänheten för att lindra allt lidande.
  Henry Dunant fortsatte att organisera en internationell hjälp organisation och 1863  lyckades han samla 14 nationer till ett möte i Geneve och där bildades Röda Korsets hjälporganisation. 
  Henry Dunant fick även svenska kontakter och Röda Korset i Sverige bildades 1865. Kalmar Rödakorskrets bildades 1917.
  Han var en kreativ man och fortsatte sitt arbete där nödsituationer uppstod. Detta gjorde att hans pengar tog slut och han blev en fattig man. 
  I slutet av 1890-talet blev han åter ihågkommen och 1901 fick han ett stort tack för sina hjälpinsatser. Tillsammans med en fransman fick han ta emot det första av Nobels Fredspris. 
  Även dessa pengar delade han ut och avled på ett fattighus i Schweiz år 1910.

  Henry Dunant
  För att Röda Korset ska kunna arbeta i alla länder behövs några ledord som organisationen måste följa. Dessa är, humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, universialitet, ( man ska arbeta  i alla länder) och enhet. Man är ett Röda Kors över hele världen.
  Vid Abesinien kriget 1936 kom det första angreppet på organisationens hjälpverksamhet och då bombades ett Röda Kors sjukhus där bl a många svenskar hjälpte till.
  När svenska Röda Korset bildades bestod styrelsen av herrar och kvinnorna gjorde markarbetet. Detta ledde till protester och 1915 bildades Svenska Röda Korset som en organisation där även kvinnorna kom med i styrelsen.
  Av någon anledning verkar Röda Korset ha varit med om att starta och bygga upp all social verksamhet i Sverige.
  1866 åkte en kvinna från Strömsrum till Florenc Nightingales sjukhuset i London för att utbilda sig till sjuksköterska. När hon kom hem startade Röda Korset den första sjuksköterskeutbildningen i Sverige.

  Ann-Marie visar en Röda Korssjuksköterskas högtidsdräkt. Vid användning satte man på kragar och andra symboler. Man bar även en hatt.
  Den första stora Röda Korsinsatsen var när 1:a Världskriget startade. Då var Röda Korset ansvarig för alla krigssjukhus, all krigssjuksvård, krigssjukvårdsanstalter, lasarettsfartyg, lasarettståg och utbildning av sjuksköterskor. Inte förrän 1943 tog samhället över allt som hade med krigssjukvård att göra men Röda Korset skulle ta hand om utbildning och sköta utrustningen.
  Under spanska sjukan gjorde Röda Korset stora hjälpinsatser.
  Efter andra världskriget fortsatte Röda Korset sitt sociala arbete i Sverige, man startade simskolor, utbildning av hemsamariter, skolsjukvård, skoltandvård och hjälpmedelshantering. Landstinget i Kalmar Län tog inte över hjälpmedelshanteringen förrän 1976. Behövde man någon hjälp hade Röda Korset förråd ute i byarna.
  Röda Korset utbildade även Lottorna och Hemvärnet när det startade på 1940-talet.
  Ute i byarna fanns också platser där man förvarade krigsvårdsutrustning som skulle användas om kriget kom. I Karlslunda finns tre lådor bevarade.
  När krigsslutet kom efter andra världskriget gjorde Röda Korset stora insatser när de vita bussarna hämtade människorna som fanns i koncentrtions lägren. Lasarettsfartyget Prins Karl kom till Kalmar med 300 personer som räddats från koncentrationslägren i Europa. Några placerades i gamla sjukhuset vid Stadsparken. De som hade tuberkulås fick komma till Epidemisjukhuset.

  En mössa stickad av Rut Karlsson i Karlslunda. Ett av alla de föremål som tillverkats för Röda Korsets hjälporganisation  av frivillig händer.

  Den här duken visar händelser ur Röda Korsets historia.

  Ann-Marie visar en första Hjälpen väska. Den innehåller sjukvårdsutrustning för krigssituationer.
  Röda Korskretssen i Kalmar är aktiva inom följande områden;
  Sjukhusvärdar, hjälper patienter att hitta till rätt avdelning på lasarettet.
  Måndagsgrupp, syr och stickar föremål som kan säljas på Kupan eller användas till lotterier.
  Första hjälpen, beredskap vid arrangemang.
  Språkcafé, lära ut svenska, sker på Kupan
  Secondhand butik, försäljning på Kupan.
  Sortering av inlämnade kläder
  Kaféverksamhet, bakning, försäljning.
  Mentor verksamhet, ge behövande hjälp att komma in i samhället.
  Insamlings kampanjer.
  Hur framtiden ser ut för Röda Korset är det svårt att säga något om. Vid stora insamlingar via Tv är det ganska lää att få in mycket pengar. 
  Däremot är det svårare att engagera de frivilliga som arbetar på lokal nivå.
  Medlemsavgiften i Röda Korset är 250 kr, halva summan går tillbaka till den lokala kretsen.

  Rune tackar Ann-Marie för en intressant och lärorik föreläsning om Röda Korsets histori och verksamhet.
  Stig J