Hösten närmar sig även om temperaturen har varit behaglig de senaste dagarna.
Nu börjar en ny säsong med våra möten på Stensbergs Servicehus.
Tisdagen den 25 september kunde ordf Rune hälsa Advokat Eva Kullman välkommen som kvällens gäst för att informera om Framtidsfullmakt. 
Eva Kullman är delägare i Glimstedts Advokatbyrå med kontor på nionde våningen i Ångkvarnen vid hamnen i Kalmar.

Eva började sin juridiska bana med en anställning på Länstyrelsen i Kalmar under 3 år. Därefter var Eva Notarie vid Domsagan i Göteborg och Möre och Ölands Tingsrätt.
Kvällens ämne handlar om "Framtidsfullmakt". Det är en lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2017. Fullmakten innebär att jag väljer en fysisk person eller flera som åtager sig att sköta mina  ärenden den dag jag inte förmår göra det själv.
Alternativet är att Kommunen väljer en Gode man som ska hjälpa mig.

Namnet antyder att en person ska hjälpa mig för framtida händelser.
Man kan välja flera fullmaktshavare. T ex en som tar hand om mina fastigheter, en annan får ansvaret för mina värdepapper och någon tar hand om mina personliga göromål. Det måste vara en fysisk person. Inte en bank eller försäkringsbolag. Man bör också skaffa en eller flera ersättare om något skulle hända fullmaktshavaren.

Fullmakten får inte omfatta hälso- och sjukvårdsfrågor, ingå äktenskap eller söka skillsmässa samt faderskapsärenden eller skriva testamente.
Det finns ingen myndighet som registrerar fullmakter och därför kan man välja någon dom granskar fullmaktsinnehavaren och detta kan göras av en bank, ett försäkringsbolag eller anhörig.

Framtidsfullmakten skall undertecknas av fullmaktsgivaren och vara daterad, så att man vet hälsotillståndet på fullmaktsgivaren var vid upprättandet av fullmakten.
Handlingen skall också bevittnas av två samtidigt närvarande personer. De som bevittnar får inte vara närstående , Välj gärna vänner eller bekanta.

Fullmaktshavaren har inte rätt till något arvode. Vill fullmaktsgivaren ge ersättning måste detta skrivas in i fullmakten.

I ett äktenskap måste mannen ge sin hustru fullmakt att sköta hans angelägenheter. Hustrun får inte träda i sin makes ställe.

Man kan också skriva mer detaljerat vad en fullmaktshavare får göra t ex,  sälja mina Volvo aktier men inte Eriksson aktierna. Det kan också handla om hur en viss fastighet  ska behandlas.

Eva berättade också om några andra händelser som hon varit inblandad i under sina år som advokat.
Hedersmordet i Högsby, Förlösarättegången och morden i Flakböle på Norra Öland var stora rättegångar där hon var med och företrädde någon part.

Skilsmässoärenden med barn inblandade har blivit besvärligare de senaste åren och det svåra är att kunna jämka så att inte barnen kommer till skada.
En delvis ny företeelse är att många par vill skilja sig när de kommer upp i 65 - 70-årsåldern.

 

Exempel 1 

Härmed ger jag framtidsfullmakt åt NN att handha alla mina ekonomiska och personliga angelägenheter

efter den framtida tidpunkt då jag inte längre kan fatta egna beslut.  

Underskrift 

Bevittning

Efter fikapausen hälsade Rune välkommen till Anette Andersson som har en tjäns hos Findus på en avdelning som heter Special Food. Det handlar om mat för äldre. I det här fallet personer som är 65 år eller mer.
Special food jobbar med mat för äldre och har under åren utbildat peraonal inom vården om näringsrik mat för äldre. Nu gör man en satsning där man åker ut till äldregrupper och berättar om sina nya  protein berikade maträtter.
Under tisdagen var Anette på ICA Maxi i Kalmar och visade de proteinberikade maträtterna.
Anette berättade om äldre och deras mathållning. Man sitter ensamma, det är inte roligt att laga mat bara till sig själv och därför får man inte tillräckligt med närig. Undersökningar visar att 35 % av de äldre är i risksonen för undernäring. 
Det är här proteinbehovet kommer in i bilden. Proteinet bygger upp musklerna och om man saknar protein minskar muskelmassan. man orkar inte och man får  dålig balans.
Proteinet förbättrar imunförsvaret och även sårläkning.
En äldre person behöver 80 gr protein per dag. Medan en person i 35-års åldern bara behöver hälften så mycket.

De proteinberikade maträtterna heter GoVital och finns på ICA Maxi i kyldisken för portions förpackningar.
Bilden nedan visar exempel op de portionsförpackningar som finns att köpa på ICA Maxi i Kalmar.


Så var en intressant och lärorik kväll tillända och Rune tackade Eva och Anette för deras medverkan.
Innan vi skiljdes delade Eva ut några papper om exempel på Framtidsfullmakter och Anette gav oss några rabattkuponger som vi kan använda vid köp av GoVital maträtterna
Text/bild
Stig J

 

 

l