Tisdagen den 20 november  kunde ordf Rune hälsa välkommen till Asta Dahlén som informerade om vad som händer med hörseln när man blir äldre. 
Asta började sin presentation med att tända ljuset på scenen och menade att det är viktigt med bra belysning när man pratar med en person som hör lite sämre.
Efter utbildmimg till folkskolelärare i Eksjö började Asta intressera sig för elever med hörselskador. Familjen flyttade till Stockholm och Asta valde att gå en tvåårig utbildning för Döv och Hhörsellärare.
Efter några år som Dövlärare flyttade familjen till Kalmar 1985. Där fick Asta en tjänst på sjukhuset för Pedagogisk hörselvård. En tjänst som varade under ett 25-årigt yrkesliv.


Efter några inledande frågor kunde Asta konstatera att de flesta av oss har märkt att hörseln blivit sämre med stigande ålder. 

Bilden ovan visar alla målgrupper som på olika sätt drabbas av hörselskador.
På en rad står texten "Vuxen med C I, Cochlea Inplantat, vilket betyder att en mottagare opereras in under huden och sänder signaler till en elektrod som är inopererad i öronsnäckan. Personen hör på ett annat sätt och det fungerar bra.
Om någon i en familj drabbas av hörselskada är det viktigt att de anhöriga informeras och får insikt i vad det innebär att umgås med en person som hör dåligt.
En kombination av syn- och hörselskada kan också vara besvärlig eftersom det inte finns mottagningar där man kan få hjälp med både syn- och hörselproblem.

Kunskap handlar om vilken sorts hörselskada jag ha och om vilka tekniska hjälpmedel jag kan få.
Insikten om min hörselskada handlar mer om hur ska mina bekanta reagera när jag säger att jag hör dåligt eller oron för att det ska bli svårare att klara av mitt jobb på ett bra sätt. 
Bilden viaar hur ytterörat samlar in ljudet som passerar hörselgången, trummhinnan och hörselbindkedjan. Om man får ett fel här säger man att det blir ett ledningshinder. Den mekaniska överföringen av ljud blir störd. Ett sånt här fel kan bero på en vaxpropp och den är ju lätt att åtgärda.
Sedan fortsätter ljudet in i snäckan och det är här analysen sker av talet.
Om man får en grav inneröraskada kan man operera enligt Cochlea metoden.
Snäckan består av hörselceller som skickar ljudet till hörselnerven och vidare till hörselcentret i hjärnan.

Den här bilden symboliserar ett ledningshinder. Ljudet som kommer in i örat blir svagt beroende på en vaxpropp eller vätska i mellanörat. Detta är problem som man kan bota.

Aoudionomen tar fram hörseltrösklarna och det är de områden där man precis kan höra ett ljud. Hörseltrösklarna ligger mellan 125 och 8000 frekvenser.
När hörseln försämras hos öldre är det de höga diskanttonerna som faller bort och det är svårt att höra höga ljud.
Det finns många tekniska hjälpmedel vid sämre hörsel t ex hörapparat, hörselelinga i offentliga lokaler och samtalsförstärkare.

När man får försämrad hörsel ska man tala om det för sina bekanta vad som har hänt. Man får inte issolera sig och dra sig undan, då blir det bara värre.

Några viktiga faktorer när man pratar med någon som hör dåligt är talhastighet och det ska vara ljust i rummet så att man ser varandra.
Det har också hänt att någon i en familj inte vill använda sin hörapparat. Följden kan då bli att andra familjemedlemmar höjer rösten och då kan de få problem med stämmbanden.

Blir man hörselskadad måste man skaffa sig kunskap om den nya situationen och inse att allt inte är som förut.
Har man ett bra kontaktnät är det en trygghet.

De här pratbubblorna visar några tänkvärda tankar om hur man ska bete sig i en grupp där någon hör dålige.
"En hörselskadad person känner sig osäker".

"Skrik inte", det är bättre att tala långsammare.

"Vad pratar ni om", några ord som kan vålla stor skada hos den som inte hör.

"Tala inte många på en gång".
Tänk vad svårt det är att höra om flera personer pratar samtidigt.
Rune tackade Asta för ett intressant och lärorikt föredrag. Vi fick veta hur vi ska bemöta dem som hör dåligt samtidigt fick vi lära os hur man kan få hjälp när hörseln börjar försämras.
Nästa gång vi träffas på Stensberg blir det Jultema på programmet med sång och Jultallrik.
Text/bild
Stig J