Aktiva Seniorer i Kalmar

 
Ulf Wickbom
Vid månadsmötet på Stensberg, måndagen den 25 januari,  hälsade ordf  Gun Sellerberg välkommen till " Vårens program för Aktiva Seniorer i Kalmar ".  Ordf önskade alla en  god fortsättning på det nya året och välkomnade samtidigt kvällens föredragshållare Ulf Wickbom.

Rubriken för kvällens  kåseri  var  "Svältåret 1917" och det var verkligen ett kris- och nödår. Ulf Wickbom presenterade sig själv som en optimist och menade att även om situationen i landet för närvarande är lite svårhanterlig så kommer det  framöver att växa fram något positivt från alla de människoor som har kommit hit. De är en kraft att räkna med.
Kvällens berättelse tar sin början  100 år bakåt i tiden. Sverige befann sig då i en brytnings tid. På den ena sidan fanns Konungahuset, Gustav V och Högern som ville bevara det gamla styrelsesättet. Mot sig hade de Arbetarrörelsen och de liberala krafter som ville ha mer demokrati och modernisera  styrandet av landet. De kämpade för Allmän rösträtt och att kvinnorna skulle bli valbara till riksdagen. En annan radikal rörelse vid den här tiden var Syndikalisterna men de var inte så omtyckta av Socialdemokraterna.

En månad går fort och måndagen den 9 november var det åter dags att samlas på Stensbergs Servicehus. Den här kvällen handlade ämnet om kultur. Ordf Gun Sellerberg kunde välkomna Bengt Runemo, ordf i "Sällskapet Nya Dryaderna" i Kalmar.
Namnet Dryaden har sitt ursprung ända tillbaka till 1856. Då bildades en förening för att snygga upp och laga  de befästa vallarna runt Kvarnholmen.Man planterade träd och växter så att det skulle se snyggt ut. Många hjälpte till och när arbetet var färdigt 1863 lades föreningen ner.
När järnvägen kom till Kalmar på 1870-talet gjordes ett nytt försök att bilda en förening gör stadens förskönande men projektet misslyckades.
Det dröjde ända fram till 1905,  innan några styrande i Kalmar samlades och skänkte pengar för att bilda "Sällskapet Nya Dryaden".
Mottot för Dryaden var att "Göra en vacker stad ännu vackrare".
Ekonomiska realiteter gjorde emellertid att det dröjde till 1932 jnnan sällskapet kunde skänka sin första skulptur till staden. Det blev skulpturen Ungdom av Carl Eldh. Den finns i parken bredvid bussarnas ställplats 

Ungdom av Carl Eldh


Vid medlemsmötet på Stensberg den 12 oktober kunde ordf Gun Sellerberg hälsa Bo Lundquist och Christer Erikson välkomna. De skulle berätta om Ivar Kreuger och besvara frågan, "Blev Ivar Kreuger mördad".

Innan föredraget började informerade Ordf  Gun om vad som hänt den senaste tiden. Besöket på James Bond museet var lyckat och en trevlig upplevelse. Nästa möte den 12 november berättar Bengt Runemo om skulpturerna i Kalmar.


Polisman, Bengt Nilsson

Torsdagen den 21 maj var vi åter tillbaka till Stensberg. Ordf Gun Sellerberg hälsade välkommen och en särskild hälsning gick till Bengt Nilsson.

Före  detta Polisman Bengt Nilsson  var inbjuden för att berätta om sin tid som polis i Kalmar. Bengt växte upp i Emmaboda och funderade som alla ungdomar på vad han skulle utbilda sig till. 1963 bestämde sig Bengt för att söka till Polishögskolan i Stockholm. Efter avklarad examen blev han placerad i Kalmar där han bl a patrullerade på gatorna. Bengt patrullerade i den tidens uniform där man bl a skulle ha en värja hängande utmed sidan.