Aktiva Seniorer i Kalmar


Vårens program på Stensberg fortsätter och den 25 mars kunde ordf Rune hälsa Olle Madebrink välkommen. Ämet för kvällen handlar om den nyutkomna boken om Vilhelm Moberg. Den har skrivits av Jens Liljestrand och har titeln " Mannen från skogen ".
Det lär vara den enda bok som beskriver hela Vilhelm Mobergs liv och gärning. 
Moberg föddes 20 augusti 1898 i ett soldattorp i socknen Moshultamåla. På bilden ovan ser vi skolan i Moshultamåla där Moberg började sin skolgång.
Senare restes där en staty till hans minne.


Nu har vi kommit några veckor in på det nya året och måndagen den 28 januari kunde vår vice ordf Villy Eriksson hälsa välkommen till årets första möte på Stensbergs Servicehus. 
Kvällens gäst var Boris Bravin som ber'ttade sin levnadshistoria, "Från marknadsknalle till Årets Ölänning 2005".
Boris Bravin blev känd i kalmartrakten då han startade Ölands Djurpark i början av 1974, Två år efter att Ölandsbron var färdigbyggd.