Aktiva Seniorer i Kalmar


Kammaråklagare Gunilla Öhlin  förbereder sig inför kvällens föreläsning om rättsväsendet i Kalmar
.
Ordf Gun Sellerberg hälsade Kammaråklagare Gunilla Öhlin välkommen till kvällens medlemsmöte på Stensberg. Många hade kommit för att lyssna till föredraget om det svenska rättsväsendet.
Gunilla Öhlin började anförandet med att berätta  om sin egen bakgrund och varför inriktningen blev inom åklagarmyndigheten.

 

           
Ordf Gun Sellerberg                                                                                         
Måndagen den 22 februari höll Aktiva Seniorer årsmöte på Stensberg. Ordf kunde välkomna en stor skara medlemmar. Inför årsmötet bad ordföranden om förslag på ordförande och sekreterare att leda kvällens förhandlingar. Rune B valdes till ordförande och Barbro Ellinge till sekreterare för kvällens möte.

 
Ulf Wickbom
Vid månadsmötet på Stensberg, måndagen den 25 januari,  hälsade ordf  Gun Sellerberg välkommen till " Vårens program för Aktiva Seniorer i Kalmar ".  Ordf önskade alla en  god fortsättning på det nya året och välkomnade samtidigt kvällens föredragshållare Ulf Wickbom.

Rubriken för kvällens  kåseri  var  "Svältåret 1917" och det var verkligen ett kris- och nödår. Ulf Wickbom presenterade sig själv som en optimist och menade att även om situationen i landet för närvarande är lite svårhanterlig så kommer det  framöver att växa fram något positivt från alla de människoor som har kommit hit. De är en kraft att räkna med.
Kvällens berättelse tar sin början  100 år bakåt i tiden. Sverige befann sig då i en brytnings tid. På den ena sidan fanns Konungahuset, Gustav V och Högern som ville bevara det gamla styrelsesättet. Mot sig hade de Arbetarrörelsen och de liberala krafter som ville ha mer demokrati och modernisera  styrandet av landet. De kämpade för Allmän rösträtt och att kvinnorna skulle bli valbara till riksdagen. En annan radikal rörelse vid den här tiden var Syndikalisterna men de var inte så omtyckta av Socialdemokraterna.