Aktiva Seniorer i Kalmar


Kammaråklagare Gunilla Öhlin  förbereder sig inför kvällens föreläsning om rättsväsendet i Kalmar
.
Ordf Gun Sellerberg hälsade Kammaråklagare Gunilla Öhlin välkommen till kvällens medlemsmöte på Stensberg. Många hade kommit för att lyssna till föredraget om det svenska rättsväsendet.
Gunilla Öhlin började anförandet med att berätta  om sin egen bakgrund och varför inriktningen blev inom åklagarmyndigheten.

 

           
Ordf Gun Sellerberg                                                                                         
Måndagen den 22 februari höll Aktiva Seniorer årsmöte på Stensberg. Ordf kunde välkomna en stor skara medlemmar. Inför årsmötet bad ordföranden om förslag på ordförande och sekreterare att leda kvällens förhandlingar. Rune B valdes till ordförande och Barbro Ellinge till sekreterare för kvällens möte.