Aktiva Seniorer i Kalmar


Nu har vi kommit några veckor in på det nya året och måndagen den 28 januari kunde vår vice ordf Villy Eriksson hälsa välkommen till årets första möte på Stensbergs Servicehus. 
Kvällens gäst var Boris Bravin som ber'ttade sin levnadshistoria, "Från marknadsknalle till Årets Ölänning 2005".
Boris Bravin blev känd i kalmartrakten då han startade Ölands Djurpark i början av 1974, Två år efter att Ölandsbron var färdigbyggd.

Tisdagen den 20 november  kunde ordf Rune hälsa välkommen till Asta Dahlén som informerade om vad som händer med hörseln när man blir äldre. 
Asta började sin presentation med att tända ljuset på scenen och menade att det är viktigt med bra belysning när man pratar med en person som hör lite sämre.
Efter utbildmimg till folkskolelärare i Eksjö började Asta intressera sig för elever med hörselskador. Familjen flyttade till Stockholm och Asta valde att gå en tvåårig utbildning för Döv och Hhörsellärare.
Efter några år som Dövlärare flyttade familjen till Kalmar 1985. Där fick Asta en tjänst på sjukhuset för Pedagogisk hörselvård. En tjänst som varade under ett 25-årigt yrkesliv.