Besök vid Stensjö by
Så var det då dags att bege sig till Stensjö by, som ligger några mil norr om Oskarshamn.
Vi var 33 aktiva seniorer som förväntansfullt anträdde resan, med Gårdby Buss, från Kalmar den 2 juni ca kl 9.00.

Vägen fram till Stensjö by är som tagen ur en Astrid Lindgrenfilm. Slingrande grusväg kantad av gärdesgårdar, med sjöglitter och till sist den oskiftade byn, en bit levande historia. Här har skogen, landskapet och jordbruksmarken brukats så som det gjorts på 1800-talet. Sedan 2020 är Stensjö by kulturreservat och att återskapa byns trädgårdar är ett mål för Kungliga Vitterhetsakademin, som äger byn sedan 1960-talet. Vi guidades av Hans Nilsson, som driver jordbruket och också är ansvarig för hela verksamheten i byn. Det var stimulerande att möta Hans och få ta del av hans kunskaper om byn. Under den rundvandring han bjöd på fick vi en inblick i redan utfört arbete och planerna för framtiden. Det var rätt knölig terräng och vissa av oss hade lite svårt att ta sig fram, men det goda humöret underlättade promenaden.

Hans berättade att tanken är att återställa trädgårdarna till hur de såg ut 1880 – 1930. För att nå det målet har man anställt en trädgårdsmästare, som med stor entusiasm gripit sig an verket. Det som inte finns kvar i Stensjö söker man hitta i grannskapet. Man har till och med fått frö från fröbanken på Svalbard i de fall man vet att de tidigare funnits i byn.

Hans berättade också att man fått tag på gammalt råg- och vetesäd. När det gäller vete handlar det om Ölandsvetet. Det gemensamma för de gamla sädesslagen är att de innehåller mer av nyttiga ämnen, som tex. mineraler, än vad de moderna sorterna har. Problemet är att de gamla sorterna ger så låga skördar och det är skälet till att man förädlat till priset av mindre nyttiga produkter. 

Hans avslutade guidningen genom att ta oss till museet, där han visar gamla redskap och bilder på äldre tiders verksamhet i byn. Bl.a. fick vi ta del av hur man bereder lin. En process som innehåller överraskande många moment. 

Vi tackade Hans för en kunnig och medryckande guidning. Det är fascinerande att träffa en person som brinner så för det han är satt att ansvara för.

Efter besket i Stensjö by var det dags att börja återresan till Kalmar. 

På vägen hem stannade vi till vid restaurang Corallen i Oskarshamn. Där Där intog vi en smaklig måltid och kunde se tillbaka på en trevlig utflykt.

Lars Berggren

Nedan visas bilder från rundvandringen, tagna av Uno Svensson