Klockstapeln vid Arby Kyrka.
Det blev en intensiv start på Aktiva Seniorers höstprogram På måndagsmorgonen efter konserten på Stensberg samlades vi åter vid IKEA:s parkering för samåkning till Arby Kyrka och Hossmo Gård.


Vi samlades utanför kyrkan där Lars Larsson. Ålebo, hälsade oss välkomna.

Han berättade att det från början hade varit en enkel träkyrka i Arby på 1100 - talet. Under 1200-talet byggdes kyrkan om till en romansk stenkyrka. Flera ombyggnader skedde under århundradena och 1747 hade kyrkan ett torn i väster med två spiror.
1770 revs tornspirorna och tornkammaren införlivades med kyrkans långhus.
Ytterliggare ombyggnader har skett 1820 och en stor renovering 1972.
Vi lämnade Klockstapeln oc vandrade in i kyrkan där Lars visade oss den gamla runstenen.


Vid borttagning av ett Benhus på Arby kyrkogård hittade man den här runstenen 1973.
Den är från senare delen av 1000-talet och runskriften berättar att kristendomen fanns i bygden vid det här tillfället.


Inne i kyrkan fick vi veta mer om kyrkan och Arby socken.
Predikstol, dopfunt och krucifix är från 1200-talet.
Orgeln är tillverkad 1904 av en dansk firma från Hilleröd.
På norra väggen finns en skulpturgrupp frå Bayern som är skänkt av familjen Rappe på Christinelunds gård.

Lars berättade att det var svårt för prästerna förr i världen att förflytta sj mellan kyrkorna på smala ridvägar. Det dröjde ändaa fram till 1800-talet innan prästen i Arby kunde åka med häst och vagn till kapellet i Påryd.

Andra händelser i området handlade om släkten Wahlbom. En son kom till Uppsala och blev Carl von Linnes favorit elev. Hanåtervände till Södra Möre och blev provinsialläkare. Efterhand började han köpa in gårdar och byggde upp det som idag är Christinelunds gård.

1843 bestämdes att Södra Möre skulle få ett militärt övningsfält i Kulltorp. Man hyrde 18 tunnland av en bonde och byggde upp stall och andra förrådsbyggnader. Till beväringarna byggdes 63 halmhyddor. Övningsfältet användes fram till 1884.

I Halltorp startades det första glasbruket i Småland 1623 av en holländare. 

I Kolboda startades Lovers Alundbruk. för där fanns alunskiffer. Man hämtade alunskiffer i Degerhamn på Öland för där hade man startat ett Alunbruk 1724. 
I Degerhamn var det brist på ved och dåhittade man en plats i Hagby dit man kundw frakta alunskiffern från Öland och man räknar med att det fraktades ca 6000 ton årligen från Degerhamn på små båtar till hamnen i Hagby.
I början av 1800-talet kom man på att börja elda Alunbruket i Degerhamn med skiffer och 1841 startade ett nytt Alunbruk i Degerhamn och all transport av alunskiffer till Alunbruket i Hagby upphörde.

När Alunbruket i Kolboda var igång fanns där ett varv för reparation av båtar. År 1830 köptes varvet av bröderna Karlslund som var skickliga båtbyggare.

Vi fick också höra en del om Värnanäs där Gusta Vasa, Axel Oxenstierna och Mannerskants har varit gårdsherrar. 
Efter freden i Brömsebro 1645 fick Axel Oxen stierna Värnanäs som förläning med titeln Greve av Södra Möre.
Ordf Rune B tackade Lars Larsson för den intressanta berättelsen om Arby kyrka och om traktens historiska händelser. 
Vi lämnade Arby kyrka och under resan tillbaka till Hossmo Gård körde Lillemor före på några småvägar och då fick vi se den fina Herrgårdsbyggnaden på Christine Lunds gård.


Efter någon halvtimmes körning kom vi fram tilll den total renoverade huvudbyggnaden på Hossmo Gård.


Mikael Sparretun stod och väntade på trappan och hälsade oss välkomna till Hossmo gård.


Efter en stund vandrade vi in i byggnaden och där slog vi oss ner vid  borden för att fika en stund medan Mikael berättade om renoveringen av huset. 

När man hör berättelsen om virket i huset förstår man vilken kvallite det var förr.
Huset byggdes 1810 och då var virket kanske 250 år gammalt. 
Av olika anledningar stod huset tomt från 1973 till 2014 då Mikael köpte det och började renoveringen.
Vid detta tillfälle fanns det inte vatten och avlopp indraget. En vedpanna var sönderfrusen. 
Renoveringen tog 38 månader och det behövdes 120 000 arbetstimmar för att renovera huset.

På väggarna fanns flera lager tapeter och Mikael har haft kontakt med firmor i landet som kan hjälpa till med återställa gamla tapeter.

När man tog bort några bräder på nedre våningen hittade snickaren en namnteckning där det stod I A Brodin 13/6 1884. Då hade han varit där och arbetat och skrivit sin namnteckning på väggen.

Några bilder från andra våningen. 
Första bilden kallade Mikael för Boston rummet.
När Falken bergs hemmet renoverades kunde Mikael ta över några golvradiatorer och de kom väl till pass vid renoveringen i Hossmo.
De sista bilderna är från Amerika rummet. Där kommer de målade papptapeterna från Berga gården som revs 1993.

Vid tretiden lämnade vi Hossmo gård och vi var överens om att det hade varit en trevlig dagsutflykt att besöka de båda platserna.
Stig J