Madesjö- Hembygdsmuseum
Måndagen den 29 augusti besökte FAS - Kalmar Kyrkstallar i Madesjö där ovannämnda Hembygdsmuseum är inrymt. Vi var 19 medlemmar som kommit för att se och uppleva vad museet hade att visa upp.

 

Innan vi började med själva  rundvandringen hölls en tyst minut för vår nyligen avlidna ordförande Gun Sellerberg.
Monika Karlsson hälsade oss välkomna och berättade om kyrkstallarna och händelser från bygdens historia.
En gång hade kyrkstallarna bestått av fyra längor md plats för ca 500 hästar. Nu är endast två av desssa fyra bevarade och mycket fint upprustade för sitt nuvarande ändamål.
Hon berättade också om präster som verkat i Madesjö kyrka och tagit initiativ till att stallarna byggdes och varför. 
Därefter företogs en rundvandring på museet som var uppdelat i olika montrar där man presenterade olika verksamheter och yrken från förr. Det var inte lite saker man hade att visa från gravöl till bröllop. Det vanliga livet till spännande händelser från bygdens historia. 
De som ville kunde också besöka kyrkan som verkligen var storslagen.
Vi avslutade sedan dagen med en matbit på Gerds Mat i Nybro.
Text/bild
Birger G