Aktiva Seniorer, visst men varför?

 


Ordf Jan E och Joep Perk

Vid vårt första möte i mars. tisdagen den 4:e, hade vi besök av Seniorläkaren och profersson Joep Perk. Verksam vid Linnéuniversitetet där han forskar om hälsovetenskap i ämnena hälsa och livsstil.
Joep Perk kommer från Holland och har varit Chefsläkare vid lasarettet i Oskarshamn i 35 år.

Grundtemat vid kvällens föreläsning var hälsa och motion. Vi fick höra många exempel där motion av något slag med en gång ger positiva effekter på kroppen och hjärtats kondition.
 

 


Joep Perk sade att det är fyra områden som avgör hur en persons hälsa ska utveckla sig för att man ska få ett hälsosamt liv.

!, Avstå från tobaksrökning och även den passiva rökningen ha stor negativ effekt på hälsan. Forskning visar att ca 60.000 personer dör varje år i Sverige av tobaksrelaterade sjukdomar.

2, Motionera på något sätt. Fysisk aktivitet är alltid bra.

3, Vanlig enkel husmanskost med inslag av grönsaker ger en  god hälsa.

4, Den sista punkten är att vi idag lever i en stressad tillvaro och då gäller det att kunna slappna av och ta  det lugnt ibland.

 

 Rune redogjorde för den planerade höstresan till "Svenska Pommern" den 6 - 9 oktober.
Se vidare under programpunkten resor.

Stig

                        
Tillbaka