Ordföranden Jan hälsade välkommen. Under året som gått har en del nya medlemmar tillkommit
och Jan tog tillfället i akt att presenterade hela styrelsen.

Sedvanliga mötesförhandlingar genomfördes. Sekreterare Barbro läste upp årsberättelsen,
kassör Ulla-May redogjorde för ekonomin och revisor Anna-Lisa intygade att det rådde ordning i finanserna.  

Hela styrelsen omvaldes.

Revisorerna Anna-Lisa Björklund och Britta Hermansson avtackades
efter flera års troget granskande av föreningens ekonomi.

Två nya revisorer valdes, Ivan Augustinsson och Bertil Svensson.

Därefter fick föreningen besök av slottschef Mimmi Mannheimer.

Efter en kort presentation av sig själv; hon har utbildat sig inom teater och bl a arbetat
som teaterproducent, gav hon oss en medryckande resa in i Kalmar slott, dess historia, nutid och framtid.

Slottet skall vara, inte bara ett monument över en förgången tid, utan en mötesplats för människor i nutid.

Man har installerat en hiss under år 2011 och EU har bidragit med medel
för att kunna bygga en restaurang för 300 personer i norra källaren.

Närmast på programmet står en utställning ” med saxen som pensel ” se www.papercutart.no 

Efter föredraget avtackades Mimmi med sedvanlig blank påse från ej angiven affär.

Sedan var det tid för kaffe och smörgås.

Innan det var tid för uppbrott talade Jan om endagarsresan till Norrköping den 31 mars.

Rune redogjorde för resa med vinprovning som skall genomföras i september och
uppmanade dem som var intresserade att anmäla sig snarast. Han förväntar sig rusning.

Sedan bröt vi upp, tackade för en trevlig kväll och begav oss ut i snöyran.

Text och bilder: Kristina Åbrodd.

Tillbaka