Årsmöte

den 5 februari 2013 i Samlingssalen Stensbergs service- hus.

Ett åttiotal seniorer hade hörsammat inbjudan och placerat sig  kring de dukade borden.

Ordföranden Jan hälsade välkommen. Under året som gått har en del nya medlemmar tillkommit och därför tog ordf  tillfället i akt att presentera hela styrelsen.

Sedvanliga mötesförhandlingar genomfördes. Sekreterare Barbro läste upp årsberättelsen,

Kassör Ulla-May redogjorde för ekonomin och därefter lästes revisions- berättelsen upp.

Mötet beviljade styrelse och kassaförvaltare ansvarsfrihet för det år som gått.

Några förändringar genomfördes i styrelsen, Görel Andersson och Lennart Gunnarsson avtackades av ordf.
 Till Görels efterträdare valdes Sven H Söderbom, Söderåkra och till Lennarts efterträdare, att sköta föreningens Hemsida, valdes Stig Johansson, Kalmar

 

 

  
Görel och Lennart avtackas  

Efter årsmötet serverades jättefina landgångar som personalen på Stensbergs- hemmet lagat till inför kvällens årsmöte. Allt smakade bra och efter en trevlig samvaro fick vi  åter vända oss mot scenen. Nu hälsade Ordf,  "Flanören" Kenneth Ottosson välkommen.

 

 

                                                        Kenneth Ottosson

Kenneth tog oss med på en tur i Kalmar där han berättade om människor och platser  som han kommit i kontakt med  under sina år som journalist på Barometern.

Det fanns t ex en murare i början av nittonhundratalet som hette Clas Johansson och han lånade lite pengar för att bygga hus. Några generationer senare är det ett stort fastighetsbolag i Kalmar som heter CA-fastigheter.
Vi fick också höra om Stensö och Ängö där tidigare yrkesfiskarna bodde men som idag endast är bostadsområden, och kanske med någon helt annan industriverksamhet.

När Kenneth arbetade på Barometern hände det ofta att vissa personer tog en kvällspromenad och gick till tidningstryckeriet för att se vad som hade hänt och vad de tänkte berätta om i morgon-
 dagens tidning. En del besökare hade också åsikter om vad som trycktes och ville gärna se en annan text i den kommande tidningen.

Ett annat ämne som vi fick höra om var kalmaritiskan. Speciellt för den är t ex att a uttalas au. Namnet gatan blir i folkmun "gautan".
Ett annat talesätt som finns i Kalmar är att man lägger till orden " som man ville", i slutet av en mening.

En storsnusare erbjöds plats på ett äldreboende vid ett tillfälle. För att få personen dit erbjöd de sociala myndigheterna honom gratis snus resten av livet och det tackade han ja till.

Efter många historier  om Kalmar och dess innevånare tackade ordf  för ett trevligt framförande.

Årsmötet avslutades och ordf tackade de närvarande för en trevlig kväll.

 

Efter årsmötet hölls ett konstituerande sammanträde och den nya styrelsen syns på bilden ovan..

Fr.v: Stig, Barbro, Rune, Jan, Ulla-May, Birger, Sven och Mary-Ann.

 

 

 

Tillbaka