Costa Concordia

 

 


Hans Rosengren


Vi som besökte Stensberg, tisdagen den 11 november, fick höra ett intressant föredrag om kryssningsfartyget Costa Concordia som gick på grund utanför den italienska kusten fredagen den 13 januari 2012. Lägg märke till datumet.

Kvällens gäst var Hans Rosengren, fd lektor vid Sjöfartshögskolan i Kalmar och sakkunnig i Statens Haverikommission. Många har kanske hört hans kunniga och intressanta föredrag om ni varit på Kalmar Sjöfartsmuseum.

Costa Concordia levererades 2006 och vid olyckstillfället hade fartyget ca 4200 passagerare och en besättning på 1500 personer.
Fartyget har ett djupgående på 10 m och ovan vattenytan är det ca 35 m högt. Tack vare stora vattentankar och pumpar blir dessa fartyg väldigt stabila även då vinden ökar.

Besättningen var vältränad och evakueringen av passagerarna fungerade bra. Varje livbåt kunde ta 170 personer.
Däremot drabbades sjöbefälet av handlings förlamning och var i chock tillstånd den första tiden efter grundstötningen.
En positiv faktor var att vindarna gjorde så att  fartyget gled in mot klipporna och på så vis hindrades  från att hamna på djupare vatten.

Costa Concordias grundstötning blir  en dyr affär för reseriet. Fartyget kostade 4 miljarder att bygga och man räknar med att bärgning och skrotning kommer att kosta 6 miljarder.
Den kostsamma bärgningen beror också på att klippöarna vid grundstötningen är ett naturreservat med känslig natur.
  


Costa Concordia

 

 

Fartyget har stabiliserats och lagts i flytdocka för att tbogseras bort och skrotas.

 


Costa Concordias rutt vid grundstötningen

Rune B berättade om en planerad resa den 27 maj 2015. Det blir en tur till sparrisodlingarna i Hanovertrakten och sedan vidare till vindistrikten i Mosel. Resemålet var intressant och resan är för närvarande fulltecknad.

Ordf Jan E avslutade kvällen med att tacka Hans Rosengren för ett trevligt och intressant föredrag.

Stig J