Kallelse till årsmöte

 

Tisdagen den 4 februari var det åter dags att samlas på Stensbergs servicehus. Denna gång för årsmöte.
Ett stort antal medlemmar hade samlats kring de dukade borden, då ordf Jan E hälsade alla välkomna.
Nya medlemmar har tillkommit under året och därför presenterade ordf hela styrelsen innan årsmötet började.
Sedvanliga mötesförhandlingar genomfördes. Sekreterare Barbro läste upp verksamhets- berättelsen.
Kassör Ulla-May redogjorde för ekonomin och därefter lästes revisionsberättelsen upp.
Mötet beviljade styrelse och kassaförvaltare ansvarsfrihet för det år som gått.Inför årsmötet avböjde Barbro Ellinge omrval och till ny ledamot i styrelsen valdes Eva Gottmo.
Även valberedningen fick en ny ledamot, då Bodil Alexandersson inte ville bli omvald. Till ny ledamot i valberedningen valdes Barbro Ellinge.

 

Jan Eriksson och Barbro Ellinge ledde årsmötesförhandlingarna och därefter
avtackades Barbro med den sedvanliga presenten.


 

Valberedningens ledamot Bodil Alexandersson avtackas.

 


Jan Berkeskär

Efter årsmötet medverkade Jan Berkeskär. Han är medlem i "Taube Sällskapet" som arbetar för bevarandet av Evert Taubs minne. Jan har forskat  om Evert Taubes spännande liv och hans författarskap med alla de visor som fortfarande sjungs och är populära.
Evert Taube föddes i Göteborg 1890 och efter några år blev hans far  fyrmästare på Vinga fyr. Där hela familjen bodde några år.
Det var intressant att höra historien  om Taubes resor och äventyr i Argentina. Han var där i fem år och provade på många yrken och han blev också argentinsk medborgare..
Jan Berkeskär kan många Taube visor och vid några tillfällen ledde han allsången och sjöng även själv visor av Taube.

Vinga FyrJan tackar Jan för en trevlig underhållning.

 

 

Lotteri vinster

 

I samband med måltiden då vi åt de goda landgångar som personalen på Stensberg lagaat till såldes ett lotteri. Vinsterna denna gång var tavlor som målats och skänkts av Barbro Ellinge.

Avslutningsvis tackade ordf alla dem som kommit till årsmötet och bidragit till en trevlig kväll.

Stig

Tillbaka