"Mitt Afrika"


        

    

Vid sammankomsten den 6 maj hade vi besök av läkaren Margareta Wargelius. Hon har sin läkarpraktik hos Cityläkarna i Kalmar. Den här kvällen berättade Margareta om en annan läkarverksamhet som hon är engagerad i. Nämligen Rotarys Läkarbank.

Det är en stiftelse inom Rotary från de nordiska länderna och några europeiska länder som bedriver hjälpverksamhet i Kenya i Afrika. De läkare som ingår i Läkarbanken får i uppdrag att vartannat år göra en hjälpinsats under 6 veckor i ett projekt i nordvästra Kenya.
Under kvällen berättade Margareta på ett intressant och medryckande sätt om arbetet med att bota sjukdomar och behandla  svårt infekterade sår bland de hjälpbehövande.
 

 

Den första idéen till jeepläkare kom 1993.  De som gör en hjälpinsats kallas för "Jeepläkare ". De använder Jeepar när de åker ut till sina hälsocentraler för att hjälpa behövande. En linje kan t ex bestå av fem platser som läkarna  återkommer till varje vecka när de kör sina jeepturer.En hälsocentral
 

Väntande maasajkvinnor med barn utanför mottagningen

 

Ibland är det 40 - 50 människor som vill ha hjälp och vid någon gång kan det vara 90 personer i kön och då blir arbetsdagen lång.
 

Stora hål i vägbanan på asfaltvägar, s.k. ”pot holes”, djupa fåror uppkomna efter häftig nederbörd med erosion och sliriga sandvägar är inget ovanligt

 

Det behövs rejäla bilar för att ta sig fram på de dåliga vägarna som kan vara nästan oframkomliga beroend på årstiden och  regnperioder.

 

Rune tackade Margareta för ett intressant föredrag och vid kaffepausen samlades en penninggåva in till Rotarys Läkarbank.

Rune påminde också om anmälan till planerade resor, Rygen resan och utflykten till Eriksbergs Vilt och Naturpark vid Karlshamn den 27 maj. Senast anmälan den 20 maj.

All planering blir lättare vid tidig anmälan.

Text o bild
Stig

 

 

 

 

 

 

Tillbaka