Tisdag 11 oktober TIC-huset kl 17.30

Erling Berg, tidigare Kalmar slott och Länsmuseet berättade  under rubriken ”Mitt Sandås”

 

En nöjd kassör kunde notera fullt hus.

Bland åhörarna sågs föreningens förra ordförande Inga Strümpel.

Välbesatt som synes.

Erling Berg berättade livfullt om sin uppväxt i Sandås illustrerat med bilder och annan rekvisita.

Här demonstrerar han en pilsnergubbe på en bänk.

Föreningens sekreterare Barbro Ellinge avtackade Erling.

Efteråt serverades kaffe med fralla och kaka.

Tillbaka