Stormaktstidens Sverige

 


Kronandagen, Lars Ejnarsson m kollega

 


Samtal med Lars Ejnarsson

 

Vid tisdagskvällens sanling på Stensberg berättade marinarkeolog Lars Ejnarsson om Stormaktstiden i Sverige och om en del av alla de föremål som man funnit på Regalskeppet Kronan.
1982 började man dyka och bärga föremål från det sjunkna fartyget Kronan utanför Hulterstad på östra Öland.

Namnet Stormaktstiden började användas på 1850-talet. Det var den period från början av 1600-talet och ca 100 år framåt i tiden då Sverige hade landområden och hamnar runt hela Östersjön.
Främsta anledningen var att kontrollera hamnarna och att ta tullar på varorna som transporterades in och ut ur länderna.

Vi fick också se bilder på några  av alla de personliga föremål som bärgats från Kronan, t ex  mynt och andra saker av guld och silver som idag kanske kan ha sjusiffriga värden i kronor räknat.
Det vi idag kallar hälsokostprodukter fanns också med på Kronan     t ex kryddor och andra föremål som användes i medicinskt syfte.

Lars avslutade sin föreläsning om Stormaktstiden med att berätta om två förmögna adelsmän som blev sjörövare. G A Skytte på Strömsrum och G Drake utanför Kalmar skulle segla till England. När de hade passerat de danska farvattnen såg de ett hollänskt fartyg. De bordade fartyget och sköt ihjäl besättningen och lade beslag på lasten. Sedan seglade de tillbaka till Blå Jungfrun i Kalmarsund och delade på lasten och sänkte fartyget.
Händelsen fick råttsliga påföljder och G A Skytte avsättades i Jönköping och G Drake flydde till Tyskland.

Efter en kort frågestund tackade Rune för en intressant berättelse om Sveriges Stormaktstid

 
   

Tillbaka