Kalmar

 

 

Välkommen till föreningen Aktiva Seniorer i Kalmar

Här är Kalmar Slott, symbolen för Kalmar, solkustens metropol.


                                                            Foto: Lennart Gunnarsson


Om Aktiva Seniorer i Kalmar

Höstprogram, 2014
 

Kommande aktivitet;

Tisdag den 11 november, kl 17,30,
på Stensbergs Servicehus.

 Costa Concordias förlisning.
"Hur kunde det hända"
Hans Rosengren, fd lektor
vid sjöfartshögskolan berättar
om fartygskatastrofen utanför
Italiens västkust för två år sedan-

Anmälan till Rune Bennarsten senast 6 nov
0480-22529, 0707-774135, bennarsten@spray.se

Smartphonekurs
De som är intresserade bör anmäla sig till
Sven Söderbom, 0761-853135

Fotogalleri, 15-årsjubileum

Referat och bilder från aktiviteter

Styrelse och kontaktpersoner
 

Bli medlem: 150 kr/ person och år. Pg 10 21 99-7 Aktiva Seniorer.
 Ring vår kassör först, Ulla-May Ekström,  0480-85888

 

 

 

 

Tidigare års-program

 

 

 

.

 

  

________________________________________________________________________________________________________

Ansvarig utgivare                                            Webbmaster          

Jan Eriksson                                                   Stig Johansson

Email: 5671eriksson@telia.com                   Email: stighgj@telia.com