Stensberg,  tisdagen den 6 november kl 17,30

 

                      Besök av landshövdingen

 

 

 

 

                                                                                                              

 

Vid kvällens möte hade ordf Jan Eriksson glädjen att hälsa landshövding Stefan Carlsson välkommen.

Landshövdingen berättade om sin uppväxt i bruksorten Vattholma, några mil norr om Uppsala.

Efter studier på Uppsala universitet i företagsekonomi och stadskunskap började yrkeslivet

 

Första tjänsten var en anställning som Landstingsdirektör i Jämtlands Län

Efter några år i Östersund blev en tjänst ledig på Industridepartementet.

Nya arbetsuppgifter väntade och efter några år styrdes färden till Kristianstad där Stefan blev direktör för Region Skåne..

Efter åren i Kristianstad  tillträdde vår landshövding en tjänst som chef för Apoteksbolaget i Stockholm

 

I december 2011 utnämndes Stefan Carlsson till landshövding i Kalmar Län och tillträdde tjänsten den 20 februari 2012.

 

Landshövdingens tankar inför framtiden är att vi måste se framåt och våga tänka i nya banor för att utveckla länet. Många gånger är det för lätt att överklaga beslut och bromsa utvecklingen.

T ex är de öländska stenmurarna ett stort problem inom lantbruket och borde få en smidigare lösning.

Han vill gärna se mer av samverkan mellan länstyrelser över länsgränsen.

 

Tillbaka