När vi samlades på Stensberg måndagen den 11 juni kunde Ordf Rune hälsa Ingemar Nilsson, Capitex grundare, välkommen.
Mötet är det sista programinslaget i vårens program för Aktiva Seniorer i Kalmar. 

Ingemar Nilsson var en av pionjärerna inom datatekniken och redan 1969 började han arbeta med datorer.
Familjen bodde i Stockholm men de ville ha lite lugnare livsmiljö och började planer för en flytt. Hnas fru hade en tomt på Bergaudd och i början av 1970-talet flyttade de till Kalmar.
Första tiden i Kalmar blev något omtumlande då båda var arbetslösa. 
Ingemar började i en liten lokal på Timmermansgatan. Företaget utvecklade sig bra och krävde större lokaler. Det blev ytterligare två arbetsplatser i Kalmar. En i närheten av Stadshotellet på Storgatan och i hamnen vid Baronen.
Efter alla flyttningar som var besvärliga tog Ingemar kontakt med Kommunen och blev då erbjuden att köpa Svensknabben. Först var Ingemar tveksam men efter ett besök på plats ändrade han sig  och köpte Svensknabben. Vi har tidsmässigt kommit några år in på 1980-talet.

På bilden syns Villa Solbacken som fick sin nuvarande utformning år 1915 - 1916 då John Jaensson lät göra en omfattande renovering och tillbyggnad avfastigheten. Därmed hade grundaren av Jaenssons släktets framgång i Kalmar fått en ståndsmässig bostad.
När köpet var klart började renoveringen av övervåningen där kontor och anställda skulle arbeta. Sedan följde renoveringar av bottenvåning, Isladan, vedboden, tvättstuga, mangelrum, strykrum och torkvind. 
Ingemar berättade att det fanns en vedeldad elektrisk tvättmaskin i tvättstugan. En yvättgryta värmdes upp och en motor styrde några små käppar som rörde runt i tvättgrytan. 
För att sköta verlsamheten på Jeanssons tid fanns det ett tio-tal personer anställda. t ex en trädgårdsmästare och hans fru. trädgårdsmästardränh, chaufför, husfru och husflicka.
Några av de gamla husen har renoverats till bostäder. Stallet har fått 5 lägenheter och trädgårdsvillan är också bostad.
Den gamla Kägelbanan finns också kvar och är renoverad. En Kägelbana är en gammal variant av bowling spel.
Efter många framgångsrika år med sina bolag började Ingemar funderpå att sälja siina företag. Två bolag såldesför 12 år sedan till ett finskt bolag och Capitex såldes 2010.  Som entreprenör och med en aktiv inställnig ville Ingemar forsätta jobba med någontin. Familjen bestämde sig då för att behålla husen.
Dessa såldes sedan och gjordes om till bostäder. Ryttmästarvillan såldes till Vd: för Royal Design, ett blag med försäljning på nätet. 

Villa Solbackens trädgård fick sin utformning efter fastighetens renovering 1916. De senaste åren har Ingemar återskapat den i sitt ursprungliga skick
För två år sedan byggde man en Pergola. En Idegranshäck har renoverats och rosor och blomsterarrangemang har förbättrats.
Svensknabben är en del av Jaenssons familjens framgångar i Kalmar som började på 1850-talet då Julius Jaensson kom till staden. Man har beräknat att Jaensson familjerna sysselsatte 70% av Kalmars befolkning på 1930-40-talet.
Det fanns också två stora växthus på Svensknabben. Bl a skulle trädgårdsmästaren odla fram blommande Syrener som dekoration på Jaenssons julbord.
En detalj som visar John Jaenssos status på den tiden var att hans bil hade registreingsnumret H 1 och landshövdingen H 4. John J dog 1953 och några år senare fick landshövdingen reg nr H 1.

En flygbild från 1934
Andra byggnader som var nödvändiga på den tiden var Islada och Vedbod. Isladan användes för att förvara is i eftersom man inte hade några kylskåp.
Vid upprustningen av trädgården anlitades Landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson
När J Jaensson skulle bygga huset ritades det av Professor Carl Bergsten. Han ritade även Liljewlchs konsthall i Stockholm. På den tiden ritade arkitekten alla detaljer både inomhus och ute. Trädgården har t ex tre nivåer. Altanen, markplanet och en lägre nivå som hette"Sanken Garden". Nlvåerna var ett sätt att förhålla sig till omgivningen.
I närheten finns även ett stort område med fruktträd som har bevarats.
Den ursprungliga marken på Svensknabben har tillhört Berga by och också varit Skälby Gårds utmarker.En stenmur markerar delningen av udden. Södra halvan tillhörde Skälby.
De företag som Ingemar har haft programerar beräknings progran för banker, försäkringsbolag och fastighetsbolag. Antalet anställda var ca 95 st. 
Ordf Rune tackade Ingemar Nilsson för hans intressanta berättelse om sina framgångsrika år som företagsledare i Kalmar. Vi fick också en bra repetion om Jeansson familjernas verksamhet i Kalmar.
Rune tackade ossalla  som kommit till Stensberg denna varma och sköna kväll och önskade alla en trevlig sommar.
Höstens program är färdigt och kommer snart att delas ut. Nästa gång vi möts är på resan till Göta kanal. Det finns fortfarande några platser kvar och är någon intresserad kan ni ta kontakt med Rune.
Stig J