×

fel

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /medlemsmote/kalmars_skulpturer/a_skulpturer/ is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /medlemsmote/kalmars_skulpturer/b_skulpturer/ is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

En månad går fort och måndagen den 9 november var det åter dags att samlas på Stensbergs Servicehus. Den här kvällen handlade ämnet om kultur. Ordf Gun Sellerberg kunde välkomna Bengt Runemo, ordf i "Sällskapet Nya Dryaderna" i Kalmar.
Namnet Dryaden har sitt ursprung ända tillbaka till 1856. Då bildades en förening för att snygga upp och laga  de befästa vallarna runt Kvarnholmen.Man planterade träd och växter så att det skulle se snyggt ut. Många hjälpte till och när arbetet var färdigt 1863 lades föreningen ner.
När järnvägen kom till Kalmar på 1870-talet gjordes ett nytt försök att bilda en förening gör stadens förskönande men projektet misslyckades.
Det dröjde ända fram till 1905,  innan några styrande i Kalmar samlades och skänkte pengar för att bilda "Sällskapet Nya Dryaden".
Mottot för Dryaden var att "Göra en vacker stad ännu vackrare".
Ekonomiska realiteter gjorde emellertid att det dröjde till 1932 jnnan sällskapet kunde skänka sin första skulptur till staden. Det blev skulpturen Ungdom av Carl Eldh. Den finns i parken bredvid bussarnas ställplats 

Ungdom av Carl Eldh

 

Bengt Runemo berättade att det vid flera tillfällen varit delade meningar om skulpturernas placering och utseende.
När man placerade skulpturen Ungdom tyckte många att det var förskräckligt att Flickskolans elever skulle behöva se dessa nakna kroppar.{gallery}/medlemsmote/kalmars_skulpturer/a_skulpturer/{/gallery}

{gallery}/medlemsmote/kalmars_skulpturer/b_skulpturer/{/gallery} 

 
Bengt Runemo svarade gärna på våra frågor.


Ordf tackade Bengt för ett trevligt och lärorikt föredrag om hur Sällskapet Nya Dryaden gör den vackra staden Kalmar ännu vackrare.
Text o bild
Stig J